Navigation Menu

Om Kanta-tjänsterna

Här hittar du bl.a. Kanta-tjänsternas kontaktinformation, materialbank och statistik.

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta-tjänsterna är digitala tjänster inom social- och hälsovården som såväl medborgarna som social- och hälsovårdsaktörerna har nytta av. Till Kanta-tjänsterna hör till exempel Mina Kanta-sidor, Recepttjänsten och Patientdataarkivet.

Statistik

Statistik om Kanta-tjänsternas utnyttjandegrad. Informationen uppdateras varje månad.

Begäran om information för vetenskaplig forskning

Enheten för Kanta-tjänster svarar för sakkunniguppgifterna i anslutning till innehållet i begäran om uppgifter som gäller Receptcentret och Informationshanteringstjänsten, uppgifterna i registren och uppfyllandet av begäran om uppgifter.

Materialbank

I materialbanken hittar du t.ex. Kanta-tjänsternas logotyper, orienteringsmaterial och videor.

Kontaktinformation

Kontaktinformation för medborgare. Kanta-tjänsterna erbjuder stöd och rådgivning. Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16. E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi.