Menyvisning

Om Kanta-tjänsterna

Här hittar du information om olika Kanta-tjänster och deras fördelar. Här finns också bl.a. statistik, en materialbank och kontaktinformation till Kanta.

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta-tjänsterna är digitala tjänster inom social- och hälsovården som såväl medborgarna som social- och hälsovårdsaktörerna har nytta av. Till Kanta-tjänsterna hör till exempel MittKanta, Recepttjänsten och Patientdatalagret.

Fördelar för var och en

Med hjälp av Kanta-tjänsterna flyttas patient- och kunddata smidigt mellan social- och hälsovården, apoteken och medborgarna. MittKanta är medborgarens vy av sina egna data.

Statistik

Kanta-tjänsterna följer och statistikför användningen av tjänsterna och mängden data som lagrats i dem. Statistiken uppdateras månadsvis. Uppgifterna samlas in från Kanta-tjänsternas loggdata och register.

Sekundar anvandning av Kanta uppgifter

Uppgifterna i Kanta-tjänsterna förädlas till en form som är lätt att använda för forskning, statistikföring och myndigheternas behov. Kanta-tjänsterna tillhandahåller datainnehåll som kan utnyttjas för att utveckla effektivare social- och hälsovårdstjänster.

Materialbank

I materialbanken hittar du t.ex. Kanta-tjänsternas logotyper, orienteringsmaterial och videor.

Kontaktinformation

Kontaktinformation för medborgare. Kanta-tjänsterna erbjuder stöd och rådgivning. Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16. E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi.