Rättelse av felaktiga uppgifter

Rättelse av felaktiga uppgifter

Om kundens uppgifter inte visas i MittKanta eller om uppgifterna är felaktiga, ska frågan utredas inom social- och hälsovården.

MittKanta visar uppgifterna i den form personalen inom social- och hälsovården fört in dem. Därför ska felaktiga uppgifter alltid rättas vid den enhet som fört in dem. Uppmana alltså inte kunden att kontakta Kanta-tjänsterna.

Läs mer om hur du ska agera när

När kundens uppgifter i MittKanta är felaktiga

Rätta eller makulera den felaktiga uppgiften i ditt klient- eller patientdatasystem. När en uppgift rättas lagras den också i Kanta-tjänsterna och visas för kunden i MittKanta. 

Nere på sidan finns en anvisning om hur du ska göra om du inte lyckas rätta den felaktiga uppgiften

När uppgifter saknas i MittKanta

Kontrollera med kunden

Kontrollera först med kunden att hen letar efter information i MittKanta på rätt sätt: 

 1. Bland rätt persons uppgifter, antingen sina egna eller den persons vars ärenden hen sköter    
 2. På rätt ställe. Uppgifterna borde hittas åtminstone i avsnittet Hälso- och sjukvårdsuppgifter eller Socialvårdsuppgifter. 

Utred inom organisationen

Utred därefter om orsaken till att uppgifterna inte visas ligger i din organisations lagringspraxis:

 1. Lagrar din organisation den information kunden söker i Kanta-tjänsterna? 
  • Det är i dagsläget ännu inte möjligt att registrera all information i Kanta-tjänsterna med alla patientdatasystem, till exempel vissa intyg eller avbildningsundersökningar.
  • Alla uppgifter som uppkommer inom socialservicen lagras ännu inte i Kanta-tjänsterna.
 2. Har visningen av de aktuella uppgifterna i MittKanta fördröjts?
 3. Om du är osäker på om en uppgift har lagrats i MittKanta kan du be om hjälp av din organisations Kanta-arkivarie. Hen kan undersöka saken via Arkivariens användargränssnitt

Kontrollera att uppgifterna dokumenterats korrekt:

 1. Kontrollera att alla uppgifter förts in i klient- eller patientdatasystemet enligt anvisningarna. 
 2. Rätta eller makulera felaktiga uppgifter i systemet. När en uppgift rättas lagras den också i Kanta-tjänsterna och visas för kunden i MittKanta.

Vad göra om rättelsen av felaktiga uppgifter misslyckas?

 1. Be om hjälp om du inte själv lyckas rätta en felaktig uppgift eller om uppgiften trots rättelsen inte visas för kunden i MittKanta. 
 2. Kontakta din organisations it-stöd eller den aktör som i din organisation tillhandahåller hjälp med att reda ut fel. 
 3. Om en felaktig uppgift inte kan rättas, kan Kanta-arkivarien i din organisation makulera dokumentet i Kanta-tjänsterna med hjälp av Arkivariens användargränssnitt.
 4. Om orsaken till att uppgifterna inte visas korrekt inte kan utredas inom organisationen lönar det sig för organisationen att kontakta sin systemleverantör. Systemleverantören hjälper med att reda ut problemet och gör vid behov en störningsanmälan till Kanta-tjänsterna.
Sidan har uppdaterats 13.11.2023