Tekniska uppgifter om kunden

Tekniska uppgifter om kunden

Med tekniska uppgifter om kunden avses det system och den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder Kanta-tjänsterna med.

I samband med införandet av en Kanta-tjänst meddelar tjänstetillhandahållaren,

  • via vilken eller vilka tekniska anslutningspunkter tjänsten används
  • med vilket eller vilka system tjänsten används.

Ändring av informationssystemet eller av en anslutningspunkt som tillhandahålls av en Kanta-förmedlare

Förändringar som sker efter införandefasen anmäls med anmälan om ändring av tekniska uppgifter om kunden (pdf). Förändringen kan handla om att det informationssystem och/eller den anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren använder byts ut. Blanketten skickas till kanta@kanta.fi som e-postbilaga senast tre veckor innan de nya uppgifterna träder i kraft.

Ändring av en anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren själv administrerar

Ändringen anmäls med blanketten Meddelande om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (pdf) om ändringen gäller en anslutningspunkt som tjänstetillhandahållaren själv administrerar och 

  • en ny teknisk anslutningspunkt tas i bruk
  • användningen av en anslutningspunkt för produktion upphör
  • teleförbindelsen för en anslutningspunkt ändras.