Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det.

Ge ärendefullmakt

Ge ärendefullmakt

Här kan du ge en annan person fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården.