Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det.

Fullmaktstagaren får nästan samma rätt att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor som fullmaktsgivaren själv har. Fullmaktstagaren kan till exempel begära att få ett recept förnyat, läsa resultaten av en laboratorieundersökning och uppgifterna om ett besök inom hälso- och sjukvården.

Däremot kan fullmaktstagaren inte behandla fullmaktsgivarens donationsvilja eller livstestamente och inte heller uppgifter om välbefinnande som sparats på Mina Kanta-sidor. 

Exempel på personer som kan vara i behov av att någon annan sköter deras ärenden är åldringar, personer som tillfälligt insjuknat eller personer som har svårt att börja använda den nya tjänsten.

Alla kan ännu inte sköta ärenden för en annan person

Tills vidare kan intressebevakare inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en huvudman som fyllt 18 år. En person som saknar elektroniska identifikationsverktyg kan inte heller ge fullmakt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder som bäst hur fullmakt i framtiden ska kunna ges i dessa fall.    

Också andra hälsoärenden kan skötas med samma fullmakt

På Mina Kanta-sidor kan man sköta ärenden för en annan vuxen person med Suomi.fi-fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Den ger rätt att granska, meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa inom hälso- och sjukvården samt göra tidsbeställningar i olika e-tjänster inom hälso- och sjukvården på fullmaktsgivarens vägnar. 

Hur kan jag ge en annan person fullmakt?

  1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter. För stark autentisering behöver du exempelvis bankkoder eller mobilcertifikat. 
  2. Ange uppgifter om fullmaktstagaren i tjänsten. 
  3. Välj fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Ange också hur länge fullmakten ska vara giltig. Kom ihåg att bekräfta fullmakten efter att du kontrollerat uppgifterna. 

Läs mer om hur man ger fullmakt:

Hur kan jag be om fullmakt? 

I webbtjänsten suomi.fi går det också att be en annan person ge fullmakt att sköta ärenden på Mina Kanta-sidor. Den som tar emot begäran måste godkänna begäran innan den blir en giltig ärendefullmakt.

Läs mer om hur man ber om fullmakt:

Hur kan jag sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en person som fyllt 18 år?

  1. För att sköta ärenden behöver du en giltig Suomi.fi-fullmakt. 
  2. Logga in på Mina Kanta-sidor med dina egna inloggningskoder.
  3. Välj länken Sköta ärenden för någon annan.
  4. Välj den 18 år fyllda person vars uppgifter du vill se. Efter det kan du sköta ärenden på personens vägnar.

Ge ärendefullmakt

Ge ärendefullmakt

Här kan du ge en annan person fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården.