Chatbot-upotus

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden i MittKanta för en annan vuxen person om hen har en Suomi.fi-fullmakt för att göra det. Man kan också få fullmakt av en person som inte använder nättjänster.

Fullmaktstagaren får nästan samma rätt att sköta ärenden i MittKanta som fullmaktsgivaren själv har.

För en annan vuxen kan man till exempel

 • begära att få ett recept förnyat
 • läsa resultaten av en laboratorieundersökning
 • läsa uppgifterna om ett besök inom hälso- och sjukvården
 • så småningom se information om sociala tjänster.

Däremot kan fullmaktstagaren inte läsa eller behandla fullmaktsgivarens donationsvilja eller livstestamente och inte heller uppgifter om välbefinnande som sparats i MittKanta.

För att sköta ärenden i MittKanta behövs fullmakt

Hur ger jag en annan person fullmakt?

Att uträtta ärenden på i MittKanta som intressebevakare och intressebevakningsfullmäktig

För att sköta ärenden i MittKanta behövs fullmakt

I MittKanta sköter man ärenden för andra med stöd av Suomi.fi-fullmakter, som förvaltas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. En Suomi.fi-fullmakt är en elektronisk fullmakt som sparas i fullmaktsregistret av fullmaktsgivaren själv eller på ansökan. 

 1. När en annan person har gett dig fullmakt att sköta hens ärenden ska du logga in i MittKanta med dina egna inloggningskoder.
 2. Välj länken Sköta ärenden för någon annan.
 3. Välj den person vars uppgifter du vill se. Efter det kan du sköta ärenden för den personen.

Hur ger jag en annan person fullmakt?

Den fullmakt som behövs för att sköta hälso- och sjukvårdsärenden i MittKanta heter Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården . För att läsa uppgifter om socialservice behövs fullmakten Uträtta ärenden inom socialvården.

Du kan ge fullmakten själv i e-tjänsten Suomi.fi. I tjänsten kan fullmakter också begäras. Om det behövs kan du även ge fullmakt med en fullmaktsansökan.

Ge fullmakt genom att logga in i e-tjänsten Suomi.fi

Om du har elektroniska identifieringsverktyg som till exempel nätbankskoder kan du själv ge en annan person fullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter. För stark autentisering behöver du exempelvis bankkoder eller mobilcertifikat. 
 2. Ange uppgifterna om den person som du vill ge fullmakt att sköta dina ärenden. 
 3. Välj fullmakt och ange fullmaktens giltighetstid. 
 4. Kontrollera de uppgifter du gett och bekräfta fullmakten.

Läs mer om hur man ger fullmakt: Ge ärendefullmakt som person (suomi.fi)

En fullmaktstagare kan begära fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi

Den person som du valt för att sköta dina ärenden, dvs. fullmaktstagaren, kan begära fullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. Den som tar emot begäran, alltså fullmaktsgivaren, måste godkänna begäran för att den ska bli en giltig ärendefullmakt. 

Man kan godkänna en begäran om fullmakt genom att logga in i e-tjänsten Suomi.fi. En fullmaktsgivare som inte kan identifiera sig elektroniskt kan besöka ett av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen för att godkänna begäran om fullmakt.

Läs mer om hur man begär fullmakt: Be om ärendefullmakt som person (suomi.fi) 

Fullmakt kan också ges med fullmaktsansökan

En person som inte har elektroniska identifieringsverktyg eller inte kan besöka ett serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att identifiera sig kan ge fullmakt med hjälp av en fullmaktsansökan.

En fullmaktsansökan kan göras 

 • självständigt
 • med hjälp av ett biträde 
 • vid ett av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställen med stöd av personalen. 

Fullmaktsansökan finns här: Fullmakt med ansökan (suomi.fi)

Närmare anvisningar finns i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst: Så här ger du fullmakter om du inte kan använda elektroniska tjänster (suomi.fi).

Om det behövs hjälper och vägleder Medborgarrådgivningen
Om det behövs hjälper och vägleder Medborgarrådgivningen (tfn 0295 000) i användningen av Suomi.fi-fullmakter.

Att uträtta ärenden på i MittKanta som intressebevakare och intressebevakningsfullmäktig

Som intressebevakare kan du uträtta ärenden för din huvudmans räkning i MittKanta om du har fullmakt för det. En person som står under intressebevakning kan ge sin intressebevakare eller någon annan förtroendeperson fullmakt i Suomi.fi-webbtjänsten eller med en ansökan. Personer för vilka en intressebevakningsfullmakt har fastställts kan också ge fullmakter.

Läs mer om att uträtta ärenden som intressebevakare och intressebevakningsfullmäktig (suomi.fi)