Allmän beskrivning av hanteringen av utlämnande av klient- och patientuppgifter

Allmän beskrivning av hanteringen av utlämnande av klient- och patientuppgifter

Den allmänna beskrivningen redogör för hur hanteringen av utlämnande av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården fungerar som helhet. Lagpaketet om kunduppgifter trädde i kraft den 1 november 2021.

Läs mer om den allmänna beskrivningen av hanteringen av utlämnande på våra finskspråkiga sidor. Den allmänna beskrivningen av hanteringen av utlämnande av klient- och patientuppgifter (pdf) är tillgänglig på finska.

 

 

 

Sidan har uppdaterats 11.1.2024