Läget i fråga om Arkivet över bildmaterial

Läget i fråga om Arkivet över bildmaterial

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Arkivet över bildmaterial, ordnade efter system.

Carestream Vue Pacs / Philips Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial: radiologi 18.9.2019 1. Pågående, 27.2.2020
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll

eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen

Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial  

1. Inte påbörjat
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll

NeaLink / Neagen Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen

Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial: radiologi     40012018 / 8.6.2018 

Sectra PACS / Optomed Software Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen

Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial: radiologi 28.8.2019

1. Pågående, 20.11.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll

XDS Arkisto / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen

Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial: radiologi (​testning p.g.a. förändring) 3.2.2020 1. Pågående, 17.3.2020
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 
Godkända samtestningar:      
Arkivering av bildmaterial: radiologi     40022018 / 29.8.2018 

 

Sidan har uppdaterats 16.06.2020