Läget i fråga om Datalagret för egna uppgifter

Läget i fråga om Datalagret för egna uppgifter

Applikationer som utfört samtestning med Datalagret för egna uppgifter har sammanställts i en applikationsförteckning.

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid samtestning med Datalagret för egna uppgifter.

Sidan har uppdaterats 4.10.2023