De senaste uppdateringarna av specifikationerna för Patientdataarkivet

De senaste uppdateringarna av specifikationerna för Patientdataarkivet

På den här sidan finns en sammanställning av de senaste uppdateringarna som gäller Patientdataarkivet. Specifikationerna för Patientdataarkivet finns endast på finska.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

 

 

Sidan har uppdaterats 30.11.2023