Den nationella kodtjänstens gränssnitt samt anslutningsanvisning

Den nationella kodtjänstens gränssnitt samt anslutningsanvisning

Dokumentet om den nationella kodtjänstens gränssnitt samt anslutningsanvisning (Kansallisen koodistopalvelun rajapinnat ja liittymisohje, på finska) beskriver grundprinciperna för anslutning till den nationella kodtjänsten, vad som ska göras i samband med anslutningen samt tjänstens support vid test- och problemsituationer.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 17.6.2024