Gränsöverskridande recept

Gränsöverskridande recept

På den här sidan publiceras länkar till de funktionella specifikationerna för och kraven på apotekssystem för Gränsöverskridande recept, en länk till avvikelser i CDA R2-specifikationerna jämfört med finländska elektroniska recept, samt en länk till MR-meddelandespecifikationen.

Sidans innehåll finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 16.4.2024