Gränsöverskridande recept

Gränsöverskridande recept

Rajat ylittävä resepti on palvelu, joka mahdollistaa Reseptikeskuksessa olevien suomalaisten reseptien luovuttamisen ulkomailla toimitettavaksi. Lisäksi on mahdollista luovuttaa ulkomaisia reseptejä toimitettavaksi suomalaisessa apteekissa.

Sidans innehåll finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 07.01.2021