HL7 Finland – HL7 V3-datatyper

HL7 Finland – HL7 V3-datatyper

Föreningen HL7 Finland har specificerat en stor mängd grunddatatyper som används i HL7 V3-meddelanden och i CDA R2-dokument. Specifikationsdokumentet beskriver de HL7 V3-datatyper som används i Finland och det rekommenderade sättet att använda dem.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 22.7.2021