HL7 Finlands rekommendation för införande av V3-meddelanden

HL7 Finlands rekommendation för införande av V3-meddelanden

HL7 Finlands rekommendation för införande av V3-meddelanden (HL7 Finlandin suositus V3-viestien käyttöönottoon, på finska) fungerar som referensguide för dem som arbetar med HL7 V3-kommunikation. Rekommendationens syfte är också att ge grundläggande anvisningar för utarbetandet av guider om implementering av V3-kommunikation och för förståelsen av HL7 V3.

Rekommendationen fungerar som basspecifikation för de implementeringsguider som utnyttjas i Kanta-tjänsterna.

Sidan har uppdaterats 22.7.2021