HL7-specifikationer som gäller Klientdataarkivet för socialvården

HL7-specifikationer som gäller Klientdataarkivet för socialvården

På den här sidan finns en sammanställning av HL7-gränssnittsspecifikationer som gäller Kanta-gränssnitten för Klientdataarkivet för socialvården.

Meddelandeförmedling  

Specifikationen beskriver gränssnittet för meddelandeförmedling till och från Klientdataarkivet för socialvården samt de arkivmeddelanden som används. Förändringshistoriken har specificerats i dokumentets punkt Versionshistorik. Materialet finns på den finskspråkiga sidan.

Standard för handlingar

Specifikationen beskriver en enhetlig presentationsform på dokumentnivå vid arkivering och överföring av handlingar inom socialvården. Materialet finns på den finskspråkiga sidan. 

Sidan har uppdaterats 22.3.2024