HL7-specifikationer som gäller Socialvårdens klientdatalager

HL7-specifikationer som gäller Socialvårdens klientdatalager

På den här sidan finns en sammanställning av HL7-gränssnittsspecifikationer som gäller Kanta-gränssnitten för Socialvårdens klientdatalager.

Meddelandeförmedling  

Specifikationen beskriver gränssnittet för meddelandeförmedling till och från Socialvårdens klientdatalager samt de arkivmeddelanden som används. Förändringshistoriken har specificerats i dokumentets punkt Versionshistorik. Materialet finns på den finskspråkiga sidan.

Standard för handlingar

Specifikationen beskriver en enhetlig presentationsform på dokumentnivå vid arkivering och överföring av handlingar inom socialvården. Materialet finns på den finskspråkiga sidan. 

Sidan har uppdaterats 7.6.2024