Datainnehåll

Datainnehåll

Specifikationerna för gränssnitt och datainnehåll i Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor publiceras på de engelskspråkiga sidorna.

Där finns information om hur datainnehållet behandlats under möten för stödprojektet för Datalagret för egna uppgifter PH SIG, om publicering av datainnehållet i profilregistret Simplifier samt om hur HL7 FHIR-standarden utnyttjas då datainnehållet specificeras.

Sidan har uppdaterats 18.02.2019