Datainnehåll

Datainnehåll

Specifikationerna för gränssnitt och datainnehåll i Datalagret för egna uppgifter publiceras på de engelskspråkiga sidorna.

Där finns information om hur datainnehållet behandlats under möten för stödprojektet för Datalagret för egna uppgifter PH SIG, om publicering av datainnehållet i profilregistret Simplifier samt om hur HL7 FHIR-standarden utnyttjas då datainnehållet specificeras.

Sidan har uppdaterats 30.09.2019