Krav på informationssäkerhet inom data- och meddelandetrafiken

Krav på informationssäkerhet inom data- och meddelandetrafiken

Dokumentet om krav på informationssäkerhet inom data- och meddelandetrafiken (Tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset, på finska) beskriver de viktigaste informationssäkerhetskraven som tillämpas i Kanta-tjänsterna samt rekommendationerna för kommunikation med Kanta-tjänsterna.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 5.1.2024