Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna med på Social- och hälsovårdssektorns IT-dagar

Meddelande Skrivet 02.05.2019 Alla meddelanden

IT-dagarna ordnas 6.–8.5. i Tammerforshuset och de samlar ihop över 1700 olika social- och hälsovårdsexperter samt experter hos informationssystemleverantörer.

Evenemanget erbjuder ramarna för aktuella föreläsningar, intressanta diskussioner och nätverksarbete. Du kan möta våra experter bl.a. på Kanta-tjänsternas avdelning (P.165), välkommen!

Under IT-dagarna behandlas också aktuella frågor om nationella utvecklingen av social- och hälsovårdssektorns datahantering: under de parallella sessionerna kan man åhöra flera inlägg från Kanta-experter. Kanta-tjänsternas utvecklingschef Maritta Korhonen från FPA är ordföranden för parallella sessionen 5. Sessionens tema är Nationella tjänster och införande av nya kunddatasystem.

Följ evenemanget och Kanta-tjänsterna på Twitter: 

Läs mer