Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna ses som en förutsättning för informationssystem som är interoperabla i hela landet

Meddelande Skrivet 07.05.2019 Alla meddelanden

Kanta-tjänsterna känns väl igen som en riksomfattande informationssystemtjänst och betraktas som en förutsättning för interoperabilitet.

Det finns en tillit till utvecklingen av Kanta-tjänsterna, eftersom användarna fortsatt framför nya behov i fråga om användningen av tjänsterna. Samtidigt går ibruktagandet av Kanta-tjänsterna långsamt.


Detta framgår av en utredning om Kanta-tjänsternas framtid. Målet var att bättre förstå hur Kanta-tjänsterna bör utvecklas i framtiden.
Arbetet resulterade i alternativa scenarier, där utvecklandet av Kanta-tjänsterna betraktas bland annat med avseende på Kanta som dataarkiv, Kanta som kommunikationsplattform samt Kanta-tjänsternas systemfunktioner. De utmaningar och behov som finns i nuläget inverkade tydligt på visionerna om de framtida Kanta-tjänsterna.

Meddelande (social- och hälsovårdsministeriet)