Innehållspublicerare

Intyg över graviditet och läkarutlåtande om behovet av särskild graviditetsledighet kan förmedlas elektroniskt till FPA endast med de nya versionerna av intygen

Meddelande - Utvecklare Skrivet 9.6.2023 Alla meddelanden

Vi uppmanar informationssystemleverantörerna att så snart som möjligt införa de nya versionerna av intygen i patientdatasystemen så att intygen kan förmedlas till FPA elektroniskt via Kanta-tjänsterna.

Endast sådana intyg om graviditet (SV 75) och läkarutlåtanden om behovet av särskild graviditetsledighet (SV 97) som gjorts i de versioner som publicerats våren 2023 kan förmedlas via Kanta-tjänsterna från hälso- och sjukvården till FPA:s förmånshandläggning.

Vi uppmanar informationssystemleverantörerna att så snart som möjligt införa de nya versionerna av intygen i patientdatasystemen så att hälso- och sjukvården igen kan förmedla intygen till FPA på elektronisk väg. Vi beklagar de olägenheter som situationen orsakar.

Bekanta dig med de nya versionerna i kodtjänsten

Du hittar de nya versionerna av intygen i kodtjänsten:

 • SV 75r Intyg över graviditet
  • Publicerat den 21 mars 2023
  • versionskod: 1.2.246.537.6.12.2002.364.20230201
 • SV 97 Läkarutlåtande om behov av särskild graviditetsledighet
  • publicerat den 16 maj 2023
  • versionskod: 1.2.246.537.6.12.2002.375.20220204.

Gamla versioner av intygen ska skrivas ut i pappersformat

Det är inte längre möjligt att förmedla äldre versioner av intygen elektroniskt till FPA via Kanta-tjänsterna, men de kan fortfarande lagras i Patientdataarkivet:

 • Intyg om graviditet eller efterkontroll med versionskoden 1.2.246.537.6.12.2002.364.20140301
 • Läkarutlåtande om behovet av särskild moderskapsledighet med versionskoden 1.2.246.537.6.12.2002.375.20140901.

Om dina kunders patientdatasystem har i bruk äldre versioner av intygen kan du instruera dem att skriva ut intygen i pappersformat tills de nya versionerna har införts i systemet.

Läs mer (på finska)