Innehållspresentatör

Doktorsavhandling: Patienter och läkare anser att elektroniska hälsotjänster är nyttiga och lättanvända

Meddelande Skrivet 22.11.2019 Alla meddelanden

Enligt en doktorsavhandling som granskats vid Östra Finlands universitet anser patienterna att de elektroniska hälsotjänsterna är lättillgängliga och de är motiverade att använda dem för att följa sitt hälsotillstånd. Läkarna anser att det elektroniska receptet är lätt att använda och bedömer att det förbättrar patientsäkerheten.

I sin avhandling utredde magistern i hälsovård Eija Kivekäs erfarenheterna av elektroniska hälsotjänster hos patienter som besöker mottagningar inom den specialiserade sjukvården samt hur det elektroniska receptet påverkar läkarens arbete.

Svarspersonerna hade bl.a. använt sig av elektronisk tidsbokning och läst sina egna undersökningsresultat via Kanta-tjänsternas Mina Kanta-sidor. Patienterna önskade sig mer och tydligare anvisningar om hur tjänsterna används. De elektroniska hälsotjänsterna ger endast möjlighet till enkelriktad kontakt och saknar möjlighet till dialog mellan patienten och en yrkesutbildad person.

Läkarna bedömde att det elektroniska receptet har haft positiv inverkan på patientsäkerheten och vårdkvaliteten. De ansåg att det var lätt att göra upp ett elektroniskt recept. Läkarna ansåg att Receptcentret stödde dem i hanteringen av patienternas samlade medicinering, bland annat i fråga om behandling med läkemedel som påverkar centrala nervsystemet samt narkotiska läkemedel. Där kunde de också se om patienten hade tagit ut de ordinerade läkemedlen. Läkarna ansåg ändå inte att det elektroniska receptet hade ökat produktiviteten eller effektiviteten i arbetet. I avhandlingen kunde det inte heller påvisas att det elektroniska receptet har minskat förekomsten av fel eller tillbud.

Alla recept och expedieringar av recept görs elektroniskt via Kanta-tjänsterna. Recepten lagras i Kanta-tjänsternas centraliserade databas som kallas Receptcentret. Via Kanta skrevs i fjol 28 miljoner recept och utifrån dessa gjordes 64 miljoner expedieringar.

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst för medborgarna, där de kan se sina hälso- och sjukvårdsuppgifter och recept som dokumenterats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vårdnadshavare ser uppgifter om sina barn som är under 10 år. I tjänsten kan man också be att få recept förnyade samt dokumentera sin donationsvilja och sitt livstestamente. Inloggning på Mina Kanta-sidor sker på www.kanta.fi med nätbankskoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort. Varje månad görs över 1,7 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor.

 

Mer information