Mötesmaterial 2020

Mötesmaterial 2020

Samarbetsmötet för systemleverantörer och frågetimmarna angående utvecklingen av olika Kanta-tjänster går på finska och även mötesmaterialet finns endast på finska.

Materialet (t.ex. föredragningslistorna, promemoriorna och lägesrapporterna) hittar du på den finskspråkiga versionen av denna sida.

Sidan har uppdaterats 29.12.2020