Läget i fråga om Patientdataarkivet

Läget i fråga om Patientdataarkivet

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Patientdataarkivet, ordnade efter patientdatasystem. Tabellen börjar från samtestningar som slutförts 3.2.2016.

Abilita / Abilita Oy / Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Hälso- och vårdplan  

1. Pågående,  14.12.2018
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10142016 / 17.11.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Acute / Acuvitec Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar       
Godkända samtestningar:      
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10102016 / 27.6.2016 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter, Hälso- och vårdplan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII), Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10 SV 67, SV 75 och SV 97)     10172018 / 25.10.2018
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10072019 / 22.8.2019

Altti / Fujitsu Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar       
Godkända samtestningar:      
Gemensamt register     10052019 / 31.5.2019


AssisDent / Entteri Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Utlåtanden och intyg 
(SV 6, SV 7 och SV 67)
 

1. Pågående,  27.10.2017 
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Hälso- och vårdplan   1. Pågående, 31.1.2018
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Remiss-vårdrespons   1. Pågående, 6.2.2018
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Munhälsovård: Skede 2   1. Pågående, 5.11.2018
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Bilddiagnostikhandlingar, Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja    

10032017 / 17.1.2017

Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar (kompletterande testning)    

10152017 / 24.11.2017

Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter     10182017 / 28.12.2017

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Commit RIS / Commit Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Commit RIS & Uranus / CGI Oy, Bilddiagnostikhandlingar  

1. Pågående, 12.2.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Diarium / Finnish Net Solution Oy (FNS)

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Fysioterapi     10062016 / 11.5.2016 

DynamicHealth / Tieto Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 4.9.2019

1. Pågående, 8.10.2019
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
​Utlåtanden och intyg (SV 7), Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI) 22.10.2019 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar, hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10012016 / 3.2.2016 
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, skede 1)     10032016 / 4.4.2016 
Anslutning av offentlig hälso- och sjukvård (kompletterande testning, skede 1)     10082016 / 25.5.2016 
Applikationsfunktionalitet för fysioterapi, anteckningar i patientjournaler (kompletterande testning, skede 1)     10152016 / 1.12.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10182016 / 19.12.2016 
Sökning och visning av handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar)     10062017 / 2.2.2017 
Applikationsfunktionalitet för ERAS (separat handling), (kompletterande testning, skede 1)     10112017 / 16.6.2017
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10092018 / 13.6.2018
Utlåtanden och intyg (SV 6 ja SV 67)     10012019 / 12.4.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Effector / Polycon Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 
Godkända samtestningar:      
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem)     10092018 / 13.6.2018

Effica / Tieto Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Laboratoriehandlingar (skede 1, komplettering)     10092016 / 9.6.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10022017 / 5.1.2017 
Sökning av alla handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar)     10072017 / 17.3.2017

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Laboratoriehandlingar och Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring)  

1. Pågående,  1.6.2019
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      

Arkivets grundfunktionalitet, Gemensamt register, Viljeyttringar
Laboratoriehandlingar, Bilddiagnostikhandlingar, 
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Remiss-vårdrespons, 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII), 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)

    10132018 / 16.10.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10042019 / 3.5.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Munhälsovård: Skede 2  

1. Slutförd, 5.11.2018
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016  

1. Slutförd,   29.5.2019
2. Testas inte
3. Pågående, 18.9.2019

 
Remiss-vårdrespons 26.8.2019 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Gemensamt register 6.9.2019 1. Pågående, 13.9.2019
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Anslutning av offentlig hälso- och sjukvård (testning p.g.a. förändring) 23.9.2019 1. Pågående, 4.10.2019
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10072016 / 24.5.2016  
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10112016 / 10.10.2016 
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10132017 / 24.11.2017 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)     10162017 / 11.12.2017 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10172017 / 14.12.2017 
Hälso- och vårdplan     10032018 / 7.5.2018
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10102018 / 19.6.2018 
Läkarutlåtande om körförmågan     10122018 / 27.8.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10182018 / 9.11.2018 
Optometri  

 

10062019 / 28.6.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

ESKO Kanta-osio / PPSHP

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Referral - Feedback archiving 26.8.2019

1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10122016 / 8.11.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Forsante / Valuecode Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1:Vårdhandlingar (LÄÄ)     10052016 / 2.5.2016 

GFS / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Bilddiagnostikhandlingar     1012015 / 12.11.2015 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10012017 / 5.1.2017
Remiss-vårdrespons, bara remiss-funktionalitet     10142018 / 14.9.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter     10032019 / 12.4.2019

Hamster / Spin Consulting Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivets grundfunktionalitet 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 
Hantering av samtycken 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 
​Bilddiagnostikhandlingar 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Lifecare / Tieto Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Remiss-vårdrespons  

1. Pågående,  6.8.2018
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Munhälsovård: Skede 2  

1. Pågående, 5.6.2019
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
Hälso- och vårdplan 10.8.2018 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10082017 / 26.4.2017 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Lifecare Lomakepalvelu / Tieto Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)     10072018 / 18.9.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI, MII)     10082019 / 22.8.2019

Mediatri / Mediconsult Oyj

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Köpta tjänster: serviceanordnare funktionaliteter 20.5.2019

1. Pågående 19.6.2019
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
Godkända samtestningar:      
Anslutning av privat hälso- och sjukvård (kompletterande testning, skede 1)     10042016 / 2.5.2016 
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, skede 1)     10192016 / 21.12.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10122017 / 23.10.2017
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10142017 / 24.11.2017
Bilddiagnostikhandlingar     10042018 / 7.5.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)      10052018 / 17.5.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10062018 / 24.5.2018 

Multilab / Mylab Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Laboratoriehandlingar     10192018 / 26.10.2018

Navitas / Elisa Appelsiini

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Vaccinationshandlingar     10132016 / 11.11.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja      10102017 / 22.5.2017 

NeaRIS / Neagen Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar)  

1. Pågående,   28.5.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

OneClinic Care / OneClinic Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Arkivets grundfunktionalitet, Viljeyttringar  

1. Pågående,  1.12.2017
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Pegasos / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring)  

1. Pågående,  7.3.2019
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10042017 / 31.1.2017 
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter     10162018 / 11.9.2018
Remiss-vårdrespons     10082018 / 16.11.2018
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter     10202018 / 18.12.2018 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

PSOP / Digia Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem)     10192017 / 28.12.2017 

SoftMedic / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Utlåtanden och intyg (SV 6 och SV 7)  

1. Pågående,  10.4.2017
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10022016 / 9.2.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10172016 / 14.12.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Tamlab / Fimlab Laboratoriot Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Skede 1: Laboratoriehandlingar     10052017 / 30.1.2017 

UNA lomakesovellus / Solidabis Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 
Godkända samtestningar:      
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97), Läkarutlåtande om körförmågan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10152018 / 6.9.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10022019/ 30.4.2019

Uranus / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Uranus & Commit RIS / Commit Oy: Bilddiagnostikhandlingar  

1. Pågående, 12.2.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat

 
Godkända samtestningar:      
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10162016 / 30.11.2016 
Remiss-vårdrespons     10022018 / 27.2.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10112018 / 4.7.2018

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

WinHIT / In Net Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:  

 

 
Munhälsovård: Skede 2  

1. Pågående, 5.11.2018
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
Godkända samtestningar:      
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar      10092017 / 27.4.2017 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Sidan har uppdaterats 11.11.2019