Läget i fråga om Patientdataarkivet

Läget i fråga om Patientdataarkivet

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Patientdataarkivet, ordnade efter patientdatasystem. Tabellen börjar från samtestningar som slutförts 3.2.2016.

Abilita / Abilita Oy / Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 

Godkända samtestningar:

     
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10142016 / 17.11.2016 
Hälso- och vårdplan     10022020 / 16.1.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     10192020 / 15.10.2020

 

Acute / Vitec Acute Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016  8.5.2020 1. Pågående, 10.8.2020
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10102016 / 27.6.2016 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter, Hälso- och vårdplan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII), Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10 SV 67, SV 75 och SV 97)     10172018 / 25.10.2018
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10072019 / 22.8.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Altti / Fujitsu Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar       

Godkända samtestningar:

     
Gemensamt register     10052019 / 31.5.2019


AssisDent / Entteri Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Hälso- och vårdplan   Avbrytas  
Remiss-vårdrespons   Avbrytas  
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 7.10.2020 1. Pågående, 26.11.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Bilddiagnostikhandlingar, Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja    

10032017 / 23.1.2017

Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar (kompletterande testning)    

10152017 / 24.11.2017

Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter     10182017 / 28.12.2017

Utlåtanden och intyg (SV 6 och SV 67)

   

10112019 / 19.12.2019

Munhälsovård: Fas 2     10112020 / 24.6.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Commit RIS / Commit Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

 

Diarium / Finnish Net Solution Oy (FNS)

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
​Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016  31.12.2019

1. Pågående, 6.11.2020
2. Testas inte
3. Inte påbörjat

 
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 24.4.2020 1. Pågående, 28.5.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Fysioterapi     10062016 / 11.5.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

DynamicHealth / Tieto Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
​Utlåtanden och intyg (SV 7) 15.6.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 24.8.2020 1. Pågående, 29.9.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 5.11.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar, hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10012016 / 3.2.2016 
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, fas 1)     10032016 / 4.4.2016 
Anslutning av offentlig hälso- och sjukvård (kompletterande testning, fas 1)     10082016 / 25.5.2016 
Applikationsfunktionalitet för fysioterapi, anteckningar i patientjournaler (kompletterande testning, fas 1)     10152016 / 1.12.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10182016 / 19.12.2016 
Sökning och visning av handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar)     10062017 / 2.2.2017 
Applikationsfunktionalitet för ERAS (separat handling), (kompletterande testning, fas 1)     10112017 / 16.6.2017
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10092018 / 13.6.2018
Utlåtanden och intyg (SV 6 ja SV 67)     10012019 / 12.4.2019
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI)     10072020 / 13.3.2020
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar)     10082020 / 11.3.2020
Bilddiagnostikhandlingar (testning p.g.a. förändring)     10222020 / 20.11.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Effector / Polycon Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 

Godkända samtestningar:

     
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem)     10092018 / 13.6.2018

Effica / Tieto Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar   

 

 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Laboratoriehandlingar (fas 1, komplettering)     10092016 / 9.6.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10022017 / 5.1.2017 
Sökning av alla handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar)     10072017 / 17.3.2017

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Laboratoriehandlingar (​Testning p.g.a. förändring)  

1. Pågående,  1.6.2019
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Munhälsovård: Skede 2 30.6.2020 1. Pågående, 4.9.2020
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 
Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring)   1. Pågående, 14.10.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Centrala strukturerade hälsouppgifterna 5.10.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     

Arkivets grundfunktionalitet, Gemensamt register, Viljeyttringar
Laboratoriehandlingar, Bilddiagnostikhandlingar, 
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Remiss-vårdrespons, 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII), 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)

    10132018 / 16.10.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10042019 / 3.5.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar​      

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10072016 / 24.5.2016  
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10112016 / 10.10.2016 
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10132017 / 24.11.2017 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)     10162017 / 11.12.2017 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10172017 / 14.12.2017 
Hälso- och vårdplan     10032018 / 7.5.2018
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10102018 / 19.6.2018 
Läkarutlåtande om körförmågan     10122018 / 27.8.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10182018 / 9.11.2018 
Optometri  

 

10062019 / 28.6.2019
Gemensamt register och anslutning av offentlig hälso- och sjukvård     10092019 / 7.11.2019
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016     10102019 / 22.11.2019
Munhälsovård: Fas 2     10032020 / 13.1.2020
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     10092020 / 6.5.2020
Remiss-vårdrespons     10102020 / 30.4.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden (Testning p.g.a. förändring)     10162020 / 17.8.2020
Centrala strukturerade hälsouppgifterna     10252020 / 10.12.2020

 

ESKO Kanta-osio / Esko Systems Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Referral - Feedback archiving 26.8.2019

1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 6.10.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10122016 / 8.11.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Forsante / Forsante Oy (före Valuecode Oy)

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1:Vårdhandlingar (LÄÄ)     10052016 / 2.5.2016 

GFS / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 

Inga pågående samtestningar

 

 

 

Godkända samtestningar:

     
Bilddiagnostikhandlingar     1012015 / 12.11.2015 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10012017 / 5.1.2017
Remiss-vårdrespons, bara remiss-funktionalitet     10142018 / 14.9.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter     10032019 / 12.4.2019
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     10022021 / 20.1.2021

 

Hamster / Spin Consulting Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Arkivets grundfunktionalitet 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 
Hantering av samtycken 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 
​Bilddiagnostikhandlingar 17.3.2019 1. Pågående, 11.7.2019
2. Inte påbörjat
3. Inte påbörjat
 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

KEJO / PPC-ryhmittymä

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården     10212020 / 6.11.2020

 

Lifecare / Tieto Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 18.9.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10082017 / 26.4.2017 
Bilddiagnostikhandlingar (​testning p.g.a. förändring)     10042020 / 27.1.2020
Hälso- och vårdplan     10142020 / 26.6.2020
Remiss-vårdrespons     10152020 / 10.8.2020
Munhälsovård: Fas 2     10012021 / 12.1.2021

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Lifecare Lomakepalvelu / Tieto Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Utlåtanden och intyg (SV 7) 16.1.2020

1. ​Pågående, 15.4.2020
2. Testas inte
3. Testas inte

 
​​Läkarutlåtande om körförmågan 19.2.2020 1. ​Pågående, 17.4.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)     10072018 / 18.9.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI, MII)     10082019 / 22.8.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Mediatri / Mediconsult Oyj

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Hantering av samtycken (testning p.g.a. förändring)   1. Pågående, 25.11.2019
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 19.2.2020 1. Slutförd, 16.3.2020
2. Testas inte
3. Pågående, 5.2.2021
 
​​Läkarutlåtande om körförmågan 27.10.2020

1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte

 
​Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 19.11.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 

Godkända samtestningar:

     
Anslutning av privat hälso- och sjukvård (kompletterande testning, fas 1)     10042016 / 2.5.2016 
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, fas 1)     10192016 / 21.12.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10122017 / 23.10.2017
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar     10142017 / 24.11.2017
Bilddiagnostikhandlingar     10042018 / 7.5.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)      10052018 / 17.5.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10062018 / 24.5.2018 
Köpta tjänster: serviceanordnare funktionaliteter     10062020 / 4.3.2020
Bilddiagnostikhandlingar (​testning p.g.a. förändring)     10122020 / 5.6.2020
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10172020 / 7.9.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     10182020 / 15.10.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Multilab / Mylab Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Laboratoriehandlingar     10192018 / 26.10.2018

Navitas / Elisa Oyj

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Vaccinationshandlingar     10132016 / 11.11.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja      10102017 / 22.5.2017 
Laboratoriehandlingar     10242020 / 24.11.2020

 

NeaRIS / Neagen Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar)     10012020 / 10.1.2020

OneClinic Care / OneClinic Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Arkivets grundfunktionalitet, Viljeyttringar  

Avbrytas

 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Pegasos / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10.11.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Inte påbörjat
 
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 8.12.2020 1. Pågående, 11.1.2021
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10042017 / 31.1.2017 
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter     10162018 / 11.9.2018
Remiss-vårdrespons     10082018 / 16.11.2018
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter     10202018 / 18.12.2018 
Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring)     10032021 / 9.2.2021

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

PSOP / Digia Finland Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem)     10192017 / 28.12.2017 

SoftMedic / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Utlåtanden och intyg (SV 6 och SV 7)  

1. Pågående,  10.4.2017
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 5.11.2020 1. Pågående, 26.11.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö     10022016 / 9.2.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10172016 / 14.12.2016 

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Tamlab / Fimlab Laboratoriot Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Fas 1: Laboratoriehandlingar     10052017 / 30.1.2017 

UNA lomakesovellus / Solidabis Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Inga pågående samtestningar  

 

 

Godkända samtestningar:

     
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97), Läkarutlåtande om körförmågan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII)     10152018 / 6.9.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 7)     10022019/ 30.4.2019

Uranus / CGI Suomi Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 15.7.2020 1. Inte påbörjat
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja     10162016 / 30.11.2016 
Remiss-vårdrespons     10022018 / 27.2.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter     10112018 / 4.7.2018
Anslutning av privat hälso- och sjukvård     10052020 / 24.2.2020
Uranus & Commit RIS / Commit Oy: Bilddiagnostikhandlingar     10132020 / 11.6.2020
​Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016     10232020 / 4.12.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

WinHIT / In Net Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

 

 

 
Munhälsovård: Fas 2  

1. Slutförd, 5.11.2018
2. Testas inte
3. Pågående, 7.10.2020

 

Godkända samtestningar:

     
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar      10092017 / 27.4.2017 
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     10202020 / 15.10.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

 

Sidan har uppdaterats 22.02.2021