Läget i fråga om Patientdataarkivet

Läget i fråga om Patientdataarkivet

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Patientdataarkivet, ordnade efter patientdatasystem. Tabellen börjar från samtestningar som slutförts 3.2.2016.

Läs på Kanta-tjänsternas webbplats om förutsättningarna för att delta i samtestning:

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: 360° Connectivity / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Hanteringar och sökningar av samtycken 10452021 / 8.12.2021
Tabell: Abilita / Abilita Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 9.3.2021 ​Pågående, 28.3.2022 Testas inte Inte påbörjat
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 5.12.2023 Pågående, 2.2.2024 Testas inte Testas inte
Förändringar i förbudsblankett (2024) 5.12.2023 Pågående, 2.2.2024 Testas inte Testas inte
Tabell: Abilita / Abilita Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10142016 / 17.11.2016 
Hälso- och vårdplan 10022020 / 16.1.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10192020 / 15.10.2020
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring) 10112021 / 8.4.2021
Anslutning av privat hälso- och sjukvård 10262021 / 2.7.2021
Coronaintyg 10272021 / 15.7.2021
Tabell: Acute / Vitec Acute Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Patient dataarkivets definieringar 2023.1 21.2.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte
Centrala strukturerade hälsouppgifterna (2023.1) 18.3.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte
Tabell: Acute / Vitec Acute Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10102016 / 27.6.2016 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter, Hälso- och vårdplan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII), Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 67, SV 75 och SV 97) 10172018 / 25.10.2018
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10072019 / 22.8.2019
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring) 10082021 / 25.3.2021
Coronaintyg 10282021 / 7.7.2021
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10332021 / 30.7.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10392021 / 23.12.2021
Bilddiagnostikhandlingar (testning p.g.a. förändring) 10062022 / 31.3.2022
​P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10202022 / 20.12.2022
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10252023 / 18.12.2023
Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial 10052024 / 2.2.2024

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Altti 2 / Fujitsu Finland Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivering och sökningar 10162023 / 15.6.2023
Tabell: Apotti / Apotti Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Fritt formade läkarintyg TOD 6.3.2024 Pågående, 25.3.2024 Testas inte Testas inte
Tabell: Apotti (Epic) / Apotti Oy godkända samtestninga
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivets grundfunktionalitet, Gemensamt register, Viljeyttringar
Laboratoriehandlingar, Bilddiagnostikhandlingar,
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Remiss-vårdrespons,
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII),
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97)
10132018 / 16.10.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10042019 / 3.5.2019
Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring) 10172021 / 15.4.2021
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10032022 / 11.5.2022
Coronaintyg 10112022 / 13.6.2022
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10252022 / 28.12.2022
Laboratoriehandlingar (​Testning p.g.a. förändring) 10212023 /25.8.2023
Munhälsovård: Skede 2 10222023 / 6.9.2023
Centrala strukturerade hälsouppgifterna 10172023 / 16.8.2023
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10352023 / 19.12.2023
​Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial 10022024 / 9.1.2024
Tabell: AssisDent / Entteri Professional Software Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Hälso- och vårdplan   Avbrytas Avbrytas Avbrytas
Remiss-vårdrespons   Avbrytas Avbrytas Avbrytas

Tabell: AssisDent / Entteri Professional Software Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar, Bilddiagnostikhandlingar, Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10032017 / 23.1.2017
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar (kompletterande testning) 10152017 / 24.11.2017
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10182017 / 28.12.2017
Utlåtanden och intyg (SV 6 och SV 67) 10112019 / 19.12.2019
Munhälsovård: Fas 2 10112020 / 24.6.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10162021 / 23.4.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (kompletterande testning), Anmälan om utlämnandet 10162022 / 22.9.2022
Förändringar i hantering av utlämnande av uppgifter; Information om Kanta-tjänsterna, Tillståndet för utlämnande och återkallande av tillståd för utlämnande, Förbud mot utlämnande av patientuppgifter och återkallande av förbudet (2024) 10382023 / 29.12.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Commit RIS / Optomed Software Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (bilddiagnostikhandlingar) 10072022 / 13.5.2022
Tabell: Diarium / Nordhealth Finland Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Kompletterande testning: Återkallande av förbud mot utlämnande 18.3.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte
Tabell: Diarium / Nordhealth Finland Oy (före Finnish Net Solution Oy) godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Fysioterapi 10062016 / 11.5.2016 
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10132021 / 15.4.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10222021 / 17.6.2021
Ändringar av personbeteckningen 10142022 / 27.7.2022
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10152022 /16.8.2022
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10192022 / 20.10.2022
Remiss-vårdrespons (endast vårdrespons) 10112023 / 20.2.2023
Ändringar i förbud mot utlämnande från Patientdataarkivet (2024) 10032024 / 29.1.2024

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: DynamicHealth / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar, hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö 10012016 / 3.2.2016
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, fas 1) 10032016 / 4.4.2016
Anslutning av offentlig hälso- och sjukvård (kompletterande testning, fas 1) 10082016 / 25.5.2016
Applikationsfunktionalitet för fysioterapi, anteckningar i patientjournaler (kompletterande testning, fas 1)

10152016 / 1.12.2016

Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja    10182016 / 19.12.2016
Sökning och visning av handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar) 10062017 / 2.2.2017
Applikationsfunktionalitet för ERAS (separat handling), (kompletterande testning, fas 1) 10112017 / 16.6.2017
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10092018 / 13.6.2018
Utlåtanden och intyg (SV 6 ja SV 67) 10012019 / 12.4.2019
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI) 10072020 / 13.3.2020
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar) 10082020 / 11.3.2020
Bilddiagnostikhandlingar (testning p.g.a. förändring) 10222020 / 20.11.2020
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring) 10052021 / 29.3.2021
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10092021 / 8.3.2021
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10022023 / 13.1.2023
Läkarutlåtande om körförmågan 10102023 / 3.3.2023
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10012023 /26.5.2023
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter (Information om Kanta-tjänsterna, Tillstånd för utlämnande,  Återkallande av tillstånd för utlämnande) 10182023 /18.8.2023
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10262023 / 1.12.2023
Centrala strukturerade hälsouppgifterna 10082024 / 25.3.2024

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Effector / Polycon Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem) 10012018 / 6.2.2018

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Effica / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Laboratoriehandlingar (fas 1, komplettering) 10092016 / 9.6.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10022017 / 5.1.2017 
Sökning av alla handlingar (kompletterande testning, viljeyttringar) 10072017 / 17.3.2017

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: ERA / Atostek Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Servicehändelse- och vårdhandlingar samt hantering av samtycken i privat hälsovårdsmiljö 10072016 / 24.5.2016
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10112016 / 10.10.2016
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar 10132017 / 24.11.2017
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10162017 / 11.12.2017
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII) 10172017 / 14.12.2017
Hälso- och vårdplan 10032018 / 7.5.2018
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10102018 / 19.6.2018
Läkarutlåtande om körförmågan 10122018 / 27.8.2018
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10182018 / 9.11.2018
Optometri 10062019 / 28.6.2019
Gemensamt register och anslutning av offentlig hälso- och sjukvård 10092019 / 7.11.2019
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10102019 / 22.11.2019
Munhälsovård: Fas 2 10032020 / 13.1.2020
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10092020 / 6.5.2020
Remiss-vårdrespons 10102020 / 30.4.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden (Testning p.g.a. förändring) 10162020 / 17.8.2020
Centrala strukturerade hälsouppgifterna 10252020 / 10.12.2020
Coronaintyg 10232021 / 28.6.2021
Hur COVID-19-vaccinationer som getts utomlands sparas i Patientdataarkivet och skrivs ut på EU-coronavaccinationsintyget 10402021 / 3.11.2021
​P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10132022 / 2.9.2022
Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial 10362023 / 20.12.2023
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10372023 / 27.12.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Esko Potilastietojärjestelmä / Esko Systems Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10122016 / 8.11.2016
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10462021 / 9.11.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10422021 / 23.12.2021
Förnyad tjänstebegäran PPB 10092023 / 20.2.2023
​P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10232023 / 29.9.2023
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016,  Kompletterande datainnehåll (fysiologiska mätningar) 10342023 / 12.12.2023
Remiss-vårdrespons 10302023 / 15.12.2023
Ändringar i förbud mot utlämnande från Patientdataarkivet (2024)  10062024 / 16.2.2024

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: Forsante / Forsante Oy (före Valuecode Oy) godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Vårdhandlingar (LÄÄ) 10052016 / 2.5.2016
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (läkemedelsbehandling) 10022022 / 31.3.2022
Tabell: Hamster / Spin Consulting Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Arkivets grundfunktionalitet 17.3.2019 Slutförd 22.1.2021 Slutförd 21.12.2022 Pågående, 16.2.2024

Bilddiagnostikhandlingar

17.3.2019 Pågående, 11.7.2019 Inte påbörjat Inte påbörjat

Tabell: Hamster / Spin Consulting Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10292023 / 4.12.2023
Hantering av utlämnande av uppgifter (Information om Kanta-tjänsterna, Tillståndet för utlämnande och återkallande av tillståd för utlämnande, Förbud mot utlämnande av patientuppgifter och återkallande av förbudet (2024)) 10282023 / 27.11.2023

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar.

Tabell: KEJO / PPC-ryhmittymä godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården 10212020 / 6.11.2020
Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården, kompletterande testning 10152021 / 12.5.2021
Elektronisk journal över den prehospitala akutsjukvården, CDA V1.30 specifikationer 10252021 / 2.7.2021
Tabell: Lifecare / TietoEVRY Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Laboratoriehandlingar/patologi (Testning p.g.a. förändring / Lifecare Patologia)  19.4.2023 15.6.2023 Testas inte Testas inte

Tabell: Lifecare / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar 10082017 / 26.4.2017 
Bilddiagnostikhandlingar (​testning p.g.a. förändring) 10042020 / 27.1.2020
Hälso- och vårdplan 10142020 / 26.6.2020
Remiss-vårdrespons 10152020 / 10.8.2020
Munhälsovård: Fas 2 10012021 / 12.1.2021
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring)

10042021 / 9.3.2021

Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10352021 / 2.9.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10042022 / 25.3.2022
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10122023 / 21.4.2023
Ändringar i förbud mot utlämnande från Patientdataarkivet (2024) 10042024 / 27.2.2024

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Lifecare Lomakepalvelu / TietoEVRY Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10072018 / 18.9.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI, MII) 10082019 / 22.8.2019
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10172022 / 29.11.2022
​​Läkarutlåtande om körförmågan 10222022 / 1.12.2022

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: LKanta (f.d. Tamlab) / Fimlab Laboratoriot Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Laboratoriehandlingar 10052017 / 30.1.2017 
Anslutning av privat hälso- och sjukvård, testning p.g.a. förändring - / 20.3.2020
Laboratoriehandlingar 2014, testning p.g.a. förändring 10382021 / 22.9.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016, laboratoriehandlingar 10272023 / 13.11.2023
Tabell: Mediatri  / Mediconsult Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Centrala strukturerade hälsouppgifterna 21.2.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte

Tabell: Mediatri/ Mediconsult Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Anslutning av privat hälso- och sjukvård (kompletterande testning, fas 1) 10042016 / 2.5.2016 
Laboratoriehandlingar (kompletterande testning, fas 1) 10192016 / 21.12.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10122017 / 23.10.2017
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar 10142017 / 24.11.2017
Bilddiagnostikhandlingar 10042018 / 7.5.2018 
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 10, SV 67, SV 75 och SV 97) 10052018 / 17.5.2018 
Handlingar avsedda i mentalvårdslagen (MI och MII) 10062018 / 24.5.2018 
Köpta tjänster: serviceanordnare funktionaliteter 10062020 / 4.3.2020
Bilddiagnostikhandlingar (​testning p.g.a. förändring) 10122020 / 5.6.2020
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10172020 / 7.9.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10182020 / 15.10.2020
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring) 10122021 / 9.4.2021
​​Coronaintyg​ 10302021 / 19.7.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10092022 / 5.7.2022
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10102022 / 8.9.2022
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10042023 / 26.1.2023
Läkarutlåtande om körförmågan 10192023 / 11.5.2023
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10332023 / 5.12.2023

 

Tabell: Mediatri Saga / Mediconsult Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Kontaktförbud som gäller fynd i forskningsmaterial 6.3.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte

Tabell: Mediatri Saga / Mediconsult Oyj godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivering och sökningar 10182022 / 16.11.2022
​P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10062023 / 16.3.2023 
​​Hälso- och vårdplan

10132023 / 9.6.2023

Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10012024 / 10.1.2024

Systemet är inte längre anslutet till Kanta-tjänsterna. De utförda samtesterna är inte längre i kraft.

Tabell: Multilab / Mylab Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Laboratoriehandlingar - / 23.3.2016
Laboratoriehandlingar 10192018 / 26.10.2018

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: My+ / Mylab Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Laboratoriehandlingar 10202023 / 12.9.2023
Tabell: Navitas / Elisa Oyj pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Förändringar i förbudsblankett (2024) 24.11.2023 Pågående, 26.3.2024 Testas inte Testas inte
Tabell: Navitas / Elisa Oyj godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Fas 1: Vaccinationshandlingar 10132016 / 11.11.2016 
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10102017 / 22.5.2017
Laboratoriehandlingar 10242020 / 24.11.2020
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter 10242022 / 23.12.2022
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10142023 / 11.4.2023
​Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10312023  / 27.12.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: NeaRIS / Neagen Oy:n hyväksytyt yhteistestaukset

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar) 10012020 / 10.1.2020
Anslutning av privat hälso- och sjukvård (Bilddiagnostikhandlingar) 10242021 / 23.6.2021
Tabell: Pegasos OMNI360 Kertomus / CGI Suomi Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Förändringar i förbudsblankett (2024) 12.3.2024 Inte påbörjat Testas inte Testas inte

Tabell: Pegasos OMNI360 Kertomus / CGI Suomi Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10042017 / 31.1.2017 
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter 10162018 / 11.9.2018
Remiss-vårdrespons 10082018 / 16.11.2018
Köpta tjänster: Serviceproducenter funktionaliteter 10202018 / 18.12.2018 
Bilddiagnostikhandlingar (​Testning p.g.a. förändring) 10032021 / 9.2.2021
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden (OMNI360 Kertomus) 10072021 / 16.2.2021
Vaccinationshandlingar 2014 (testning p.g.a. förändring) 10062021 / 22.3.2021
Bilddiagnostikhandlingar (testning p.g.a. förändring) 10202021 / 21.5.2021
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10342021 / 31.8.2021
Coronaintyg (OMNI360 Kertomus) 10412021 / 25.10.2021
Coronaintyg 10442021 / 15.11.2021
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter (OMNI360 Kertomus) 10232022 / 16.12.2022
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (OMNI360 Kertomus) 10082022 / 21.12.2022
Förnyad tjänstebegäran PPB 10052023 / 15.2.2023
Arkivering av gamla patient uppgifter, Tjänstetillhandahållarens sökning av egna gamla uppgifter i Patientdataarkivet (PP36) 10032023 / 27.2.2023
Arkivering av gamla patient uppgifter, Arkivering av tjänstetillhandahållarens egna gamla handlingar i Patientdataarkivet (PP37) 10072023 / 24.5.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: PSOP / Digia Finland Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Köpta tjänster: Serviceanordnare funktionaliteter (servicesedlarsystem) 10192017 / 28.12.2017

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: RADU / L-Force Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (Bilddiagnostikhandlingar) 10052022 / 8.3.2022

 

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: Sähköinen arkistointi CDA R2 muodostaja /         DigiFinland Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Arkivering av gamla patient uppgifter, Arkivering av tjänstetillhandahållarens egna gamla handlingar i Patientdataarkivet (PP37) 10152023 / 4.10.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: UNA lomakesovellus / Solidabis Oy godkända samtestningar

Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Utlåtanden och intyg (SV 6, SV 7, SV 10, SV 67, SV 75, SV 97), Läkarutlåtande om körförmågan, Handlingar avsedda i mentalvårdslagen: MI, MII 10152018 / 6.9.2018
Utlåtanden och intyg (SV 7) 10022019/ 30.4.2019
Tabell: Uranus-potilastietojärjestelmä / CGI Suomi Oy pågående samtestningar
Pågående samtestningar Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testning mellan systemleverantören och FPA Testning mellan kundtestarorganisation och FPA Korskontroll
Förändringar i förbudsblankett (2024) 12.1.2024 Pågående, 27.2.2024 Testas inte Testas inte
Tabell: Uranus-potilastietojärjestelmä / CGI Suomi Oy     godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Viljeyttringar: Livstestamente och donationsvilja 10162016 / 30.11.2016 
Remiss-vårdrespons 10022018 / 27.2.2018 
Köpta tjänster: Serviceanordnare och producenter funktionaliteter 10112018 / 4.7.2018
Anslutning av privat hälso- och sjukvård 10052020 / 24.2.2020
Uranus & Commit RIS / Commit Oy: Bilddiagnostikhandlingar 10132020 / 11.6.2020
​Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 10232020 / 4.12.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10142021 / 16.4.2021
Uppgraderingen av specifikationsversionen 2014-2016 (kompletterande testning) 10322021 / 14.9.2021
Coronaintyg 10432021 / 22.11.2021
P.g.a. förändring av hantering av utlämnande av uppgifter (OMNI 360 Kertomus) 10212022 / 8.12.2022

Förnyad tjänstebegäran PPB (Uranus, innehåller OMNI360 Kertomus)

10242023 / 24.8.2023

Pågående samtestningar

Inga pågående samtestningar

Tabell: WinHIT/ In NET Oy godkända samtestningar
Godkända samtestningar Utlåtandenummer och datum
Munhälsovård: Munhälsovårdshandlingar 10092017 / 27.4.2017 
Tjänstebegäran PP51 och meddelande om utlämning, Testning p.g.a. förändring - / 7.3.2019
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 10202020 / 15.10.2020
Munhälsovård: Fas 2 10102021 / 21.5.2021
Hantering av utlämnande av uppgifter och viljeyttringar     10122022 / 9.8.2022
Förändringar i förbudet mot utlämnande i Patientdataarkivet (2024) 10322023 / 14.12.2023
Sidan har uppdaterats 24.11.2023