Praxis för versionering av specifikationerna

Praxis för versionering av specifikationerna

Dokumentet om praxis för versionering av specifikationer som gäller handlingar som lagras i Kanta-tjänsterna (Kanta-palveluihin tallennettavia asiakirjoja koskevien määrittelyiden versiointikäytännöt, på finska) definierar praxis för handlingarnas framåt- och bakåtkompatibilitet samt övrig praxis för versionering av specifikationerna.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 14.2.2022