Läget i fråga om Receptet

Läget i fråga om Receptet

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Receptet, ordnade efter system. Tabellen börjar från samtestningar som slutförts 29.4.2016.

Abilita Hälsovård / Abilita Oy Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 22.4.2020 1. Pågående, 23.4.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20102016 / 30.12.2016

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Acute / Acuvitec Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20012016 / 30.11.2016

AssisDent / Entteri Professional Software Oy

   Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20062016 / 27.12.2016

DomaCare Medi / Invian Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Förbud mot att lämna ut recept  

1. Pågående,  20.2.2018
2. Testas inte
3. Testas inte

 
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20142017 / 14.3.2017

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy

   Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20032016 / 30.12.2016

Effica / Tieto Healthcare & Welfare Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20032016 / 9.12.2016

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      

Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.42 och kravspecifikationer 2.9, Förbud mot att lämna ut recept

    20022018 / 5.10.2018


eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:      

Inga pågående samtestningar

     
Godkända samtestningar:      

Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och 
kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept

    20092016 / 29.12.2016
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20032020 / 16.3.2020

 

ESKO / PPSHP

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20022016 / 9.12.2016

GFS / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     25.11.2016

Hilkka / FastROI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20082016 / 30.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20012018 / 11.1.2018

Kelain / Kela

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20042016 / 9.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20202017 / 1.6.2017
Funktionen för att sköta en minderårig persons     20012020 / 14.1.2020

 

Lifecare /Tieto Healthcare & Welfare Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:      
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20192017 / 11.5.2017

MAXX /Receptum Oy 

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 8.4.2020 1. Pågående, 17.4.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20122017 / 11.1.2017
Gränsöverskridande recept     20012019 / 30.9.2019

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

Mediatri / Mediconsult Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20072016 / 30.12.2016 
Förbud mot att lämna ut recept     20212017 / 5.6.2017

Mediresepti / Mediconsult Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20132016 / 30.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20222017 / 4.12.2017 

Navitas / Elisa Appelsiini Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Förbud mot att lämna ut recept     20182017 / 24.2.2017

pd3 / Pharmadata Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20172017 / 27.1.2017
Gränsöverskridande recept     20022020 / 20.2.2020

Pegasos / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20052016 / 20.12.2016

Salix / Pharmadata Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:       
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20162017 / 27.1.2017
Gränsöverskridande recept     20022019 / 10.12.2019

SoftMedic / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:        
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     22.11.2016

Uranus / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum
Pågående samtestningar:        
Inga pågående samtestningar      
Godkända samtestningar:      
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20152017 / 11.1.2017 

 

Sidan har uppdaterats 04.06.2020