Läget i fråga om Receptet

Läget i fråga om Receptet

På den här sidan finns en sammanställning av läget i fråga om samtestningar med Receptet, ordnade efter system. Tabellen börjar från samtestningar som slutförts 29.4.2016.

Abilita Hälsovård / Abilita Oy Ab

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20102016 / 30.12.2016
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20072020 / 14.9.2020

 

Acute / Vitec Acute Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20012016 / 30.11.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 17.2.2020

AssisDent / Entteri Professional Software Oy

   Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 7.10.2020 1. Pågående,  23.10.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20062016 / 27.12.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 14.9.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll.

DomaCare Medi / Invian Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Förbud mot att lämna ut recept  

Avbrytas

 

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20142017 / 14.3.2017

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

DynamicHealth / Tieto Healthcare & Welfare Oy

   Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20032016 / 30.12.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 12.3.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20122020 / 20.11.2020

 

Effica / Tieto Healthcare & Welfare Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20032016 / 9.12.2016

Epic / Epic Helsinki Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     

Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.42 och kravspecifikationer 2.9, Förbud mot att lämna ut recept

    20022018 / 5.10.2018
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 7.9.2020


eRA / Atostek Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i 
förtestningen
Testfasers startdatum

Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     

Inga pågående samtestningar

     

Godkända samtestningar:

     

Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och 
kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept

    20092016 / 29.12.2016
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20032020 / 16.3.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden (testning p.g.a. förändring)    

20052020 / 10.8.2020

 

ESKO / Esko Systems Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20022016 / 9.12.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 7.5.2020

GFS / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     - / 25.11.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 6.2.2020
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20082020 / 22.9.2020

 

Hilkka / FastROI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20082016 / 30.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20012018 / 11.1.2018
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 16.4.2020

Kelain / Kela

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20042016 / 9.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20202017 / 1.6.2017
Funktionen för att sköta en minderårig persons     20012020 / 14.1.2020

 

Lifecare /Tieto Healthcare & Welfare Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20192017 / 11.5.2017
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 14.2.2020

MAXX /Receptum Oy 

Apotekssystemet

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20122017 / 11.1.2017
Gränsöverskridande recept     20012019 / 30.9.2019
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20062020 / 8.9.2020

 

Mediatri / Mediconsult Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20072016 / 30.12.2016 
Förbud mot att lämna ut recept     20212017 / 5.6.2017
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 5.5.2020
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20042020 / 8.10.2020

 

Mediresepti / Mediconsult Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9     20132016 / 30.12.2016
Förbud mot att lämna ut recept     20222017 / 4.12.2017 
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 8.5.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20132020 / 26.11.2020

Navitas / Elisa Appelsiini Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Förbud mot att lämna ut recept     20182017 / 24.2.2017

pd3 / Pharmadata Oy

Apotekssystemet

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20172017 / 27.1.2017
Gränsöverskridande recept     20022020 / 20.2.2020
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20102020 / 24.9.2020

Pegasos / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 8.12.2020 1. Pågående, 16.12.2020
2. Testas inte
3. Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20052016 / 20.12.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 8.4.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. ​​​​​​​

Salix / Pharmadata Oy

Apotekssystemet

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar: 

     
Inga pågående samtestningar      

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20162017 / 27.1.2017
Gränsöverskridande recept     20022019 / 10.12.2019
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden     20092020 / 24.9.2020

SoftMedic / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:  

     
Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 5.11.2020 1. ​Pågående, 12.11.2020
2. ​Testas inte
3. ​Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     - / 22.11.2016
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 10.9.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. ​​​​​​​

Uranus / CGI Oy

  Anmälan, datum för returnering av testfall i förtestningen Testfasers startdatum Utlåtandenummer och datum

Pågående samtestningar:  

     
​Funktionen för att sköta en minderårig persons ärenden 15.7.2020 1. ​Inte påbörjat
2. ​Testas inte
3. ​Testas inte
 

Godkända samtestningar:

     
Receptets MR- och CDA R2-specifikationer 3.41/3.42 och kravspecifikationer 2.8/2.9, Förbud mot att lämna ut recept     20152017 / 11.1.2017 
Framåtkompatibiliteten för funktionen för skötsel av en minderårig persons ärenden     - / 14.1.2020

1 = Testning mellan systemleverantören och FPA, 2 = Testning mellan kundtestarorganisation och FPA, 3 = Korskontroll. 

Sidan har uppdaterats 22.12.2020