Specifikation för elektronisk signering samt tillämpningsanvisning

Specifikation för elektronisk signering samt tillämpningsanvisning

Specifikationen för elektronisk signering samt tillämpningsanvisningen (Sähköisen allekirjoituksen määritys ja soveltamisohje, på finska) definierar de lösningar för elektronisk signering som används i Kanta-tjänsterna.

Närmare information om specifikationerna samt specifikationsdokumenten finns på den finskspråkiga sidan.

Sidan har uppdaterats 25.5.2023