Specifikationer för Datalagret för egna uppgifter

Specifikationer för Datalagret för egna uppgifter

Denna sida innehåller allmänna specifikationer för Datalagret för egna uppgifter samt alla specifikationer av enskilt informationsinnehåll. På specifikationssidan finns också anvisningar om Datalagret för egna uppgifter samt användningsfall.

Mer information finns på de finsk- och engelskspråkiga sidorna.

Sidan har uppdaterats 18.12.2023