Specifikationer för Klientdataarkivet för socialvården som är ute för kommentarer: material och anvisningar

Specifikationer för Klientdataarkivet för socialvården som är ute för kommentarer: material och anvisningar

På den här sidan publiceras specifikationer som gäller utlämnande av klientuppgifter inom socialvården inom socialvårdens verksamhetsområde samt anvisningar om hur specifikationerna kan kommenteras. På sidan finns också deltagandelänkar till två diskussionsmöten kring temat.

Syftet med kommenteringsförfarandet är att få in synpunkter på specifikationerna som gäller utlämnande av klientuppgifter inom socialvårdens verksamhetsområde. Kommenteringsförfarandet ordnas 11–29.10.2021. 

Senare i år kommer det också att begäras utlåtanden om utlämnanden inom socialvårdens verksamhetsområde.  

Länkar till specifikationerna som är ute för kommentarer läggs ut måndag 11.10.2021

Deltagandelänkar till diskussionsmötena

Diskussionsmöte på nätet. 

Presentation av specifikationen som är ute för kommentarer

Genomgång och sammanfattning av kommentarerna

Mer information 

Sidan har uppdaterats 29.11.2021