Hur klientuppgiftslagen påverkar specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande av uppgifter

Hur klientuppgiftslagen påverkar specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande av uppgifter

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen) har antagits i riksdagen.

I det första skedet genomförs de ändringar i hanteringen av utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet som behövs när lagen träder i kraft. Information om den ändrade lagen finns i materialet från leverantörssamarbetet 16.6:

Specifikationer för Patientdataarkivet

Specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande från Patientdataarkivet publiceras hösten 2021 efter att de varit ute för kommentarer. I samband med det publiceras en allmän beskrivning av hanteringen av utlämnande.

Kommentering av utkastversionerna till specifikationer för Patientdataarkivet

Materialet som uppdaterats på basis av ändringarna i klientuppgiftslagen offentliggörs vecka 34/2021 för att kommenteras av leverantörer av patientdatasystem samt social- och hälsovårdsaktörer. Följande är ute för kommentarer:

 • Allmän beskrivning av hanteringen av utlämnande av uppgifter
 • Funktionella specifikationer för Patientdataarkivet
 • Tekniska specifikationer för Patientdataarkivet

Material och anvisningar som är ute för kommentarer

Tidsschema och länkar för deltagande i diskussionsmöten

Vecka 34

Kommenteringstiden börjar. 

Vecka 35

 • Diskussionsmöte på nätet 31.8.2021 kl. 14.30–16:
  Presentation av förändringarna, tillfälle att ställa frågor och diskutera. 
  Deltagandelänk (Skype)

Vecka 37

 • Kommenteringstiden slutar 19.9.2021.

Vecka 41

 • Diskussionsmöte på nätet 8.10.2021 kl. 9–11:
  Genomgång och sammanfattning av kommentarerna.
  Deltagandelänk (Skype)

Samtestnings- och produktionsberedskap

 • Kanta-tjänsterna har samtestningsberedskap två månader efter att specifikationerna har publicerats.
 • I kundtestmiljön finns en version som ger möjlighet att behandla de nya viljeyttringarna.
 • Patientdataarkivet fungerar i enlighet med klientuppgiftslagen när lagen träder i kraft.
 • Närmare tidsschema: Publiceringstidtabell

Implementeringar inom socialvården

Tillstånd för utlämnande och rätt att begränsa utlämnandet av uppgifter tas i bruk inom socialvården när det blir möjligt att lämna ut uppgifter inom verksamhetsområdet. När kunden informerats på nytt inom hälso- och sjukvården täcker detta emellertid också Klientdataarkivet för socialvården.

Mer information

Undersidor för delen Klientuppgiftslagen: Hantering av utlämnande av uppgifter