Hur klientuppgiftslagen påverkar specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande av uppgifter

Hur klientuppgiftslagen påverkar specifikationerna som gäller hanteringen av utlämnande av uppgifter

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (klientuppgiftslagen, 784/2021) trädde i kraft 1.11.2021.

I det första skedet genomfördes de ändringar i hanteringen av utlämnande av uppgifter från Patientdataarkivet som behövs när lagen träder i kraft. Information om de ändringar som klientuppgiftslagen medför togs upp på leverantörsmötena år 2021.

Specifikationer för Patientdataarkivet

De funktionella och tekniska specifikationerna samt den allmänna beskrivningen av hanteringen av utlämnande av uppgifter publicerades hösten 2021. 

Samtestnings- och produktionsberedskap

  • I Patientdataarkivets kundtestmiljö finns en version som fungerar enligt klientuppgiftslagens krav.
  • Kanta-tjänsterna har samtestningsberedskap från och med 02/2022.
  • Närmare tidsschema: Publiceringstidtabell

Implementeringar inom socialvården

Tillstånd för utlämnande och rätt att begränsa utlämnandet av uppgifter tas i bruk inom socialvården när det blir möjligt att lämna ut uppgifter inom verksamhetsområdet. När kunden informerats på nytt inom hälso- och sjukvården täcker detta emellertid också Klientdataarkivet för socialvården.

Material och anvisningar som är ute för kommentarer

Mer information