Innehållspresentatör

En störning har upptäckts i Valviras roll- och attributtjänst

Störningsmeddelande Skrivet 23.09.2019 Alla störningsmeddelanden

En störning har upptäckts i Valviras roll- och attributtjänst. Störningen började 23.9.2019 klockan 09.23. 

Vi beklagar den olägenhet som störningen orsakar. 

FPA:s Kanta-tjänster 

Tekninentuki@kela.fi