Vanliga frågor om strukturerad dosering

Vanliga frågor om strukturerad dosering

Ei ole mahdollista kirjata kuin toinen annoksista. Tällä hetkellä tuetaan vain yhtä annosjaksoa, jos annosjakson pituus on joku muu kuin 1 tai 7 vuorokautta. Tutustu määrittelyyn S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje, sivulla 10 kohta KS15.

Kenttäkoodia 242 ei näy sanomassa, koska tiedoille on olemassa standardin mukainen valmis rakenne.

Lääkemääräyksen sanomat CDAR2 –dokumentista kappaleessa 4.6.2.4.5 on esimerkki.

<!-- Annokset, toistuva, uusi -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN">
<!-- tekninen tunniste annokselle -->
<id root="1.2.246.10.1602257.14.2019.860.1.1.1"/>
<code code="239" codeSystem="1.2.246.537.6.12.2002.126" codeSystemName="Lääkityslista" displayName="annokset"/>
<!-- alla nyt annos, ei kenttäkoodia, koska käytässä oikea substanceAdministration luokan CDA R2 rakenne/elementti
unit:iin tulee tässä rakenteessa 1 ja varsinainen yksikkö annetaan administrationUnitCode-elementissä -->
<doseQuantity>
<low value="1" unit="1"/>
<high value="2" unit="1"/>
</doseQuantity>
<!-- ja annosyksikkö täällä, ei kenttäkoodia,koska käytässä oikea substanceAdministration luokan CDA R2 rakenne/elementti -->
<administrationUnitCode code="18" codeSystem="1.2.246.537.6.138.202001" codeSystemName="Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö" displayName="tabletti"/>

Esimerkissä annosajankohdan ja kellonajan tarkenteet ovat eri annoksilla eli se on sallittua. Viikkoannostus ei tuo tähän rajoitteita.

Myös yksittäinen annos on tarpeen määritellä tarvittaessa otettavaksi. Monet lääkekuurit ovat tarvittaessa otettavia tai lääkitykset ovat käytössä esimerkiksi annoksilla ”1 tabletti 1-3 kertaa päivässä” tai ”1 annos aamulla ja tarvittaessa 1 annos illalla”. Näissä tapauksissa koko annostus ei ole tarvittaessa otettava, mutta yksittäiset annokset ovat.

Lääkkeen käyttötarkoitus vapaamuotoisena on sama kuin käyttötarkoitus. Tietosisällössä nimenä on Lääkkeen tarkoitus tekstinä. Vaikka käyttötarkoituksesta on maininta rakenteisen annostusohjeen yhteydessä, on esimerkkien alkuun lisätty maininta: ”Esimerkkien käyttöohjeet muodostetaan rakenteisesta annostuksesta sekä käyttötarkoituksesta, joka ei ole osa rakenteista annostusta.”

Käyttöohjeen lisätieto (Codeid 146) liittyy rakenteisen annostusohjeen lisätietoihin. Kentän tarkoituksena on antaa käyttöön liittyvää lisäinfoa, esim. ”otetaan ruoan yhteydessä”.

Annostusohjeen pitää muodostua S1 käsittelysääntöjen mukaisesti eli samassa muodossa ja järjestyksessä kuin määrittelyssä lukee.

Tähän liittyvä vaatimus: S1.51 Järjestelmä tuottaa rakenteisen annostuksen tiedoista automaattisesti Tekstimuotoinen annostusohje -tiedon (CodeId 38), joka on sanallinen esitysmuoto annostuksesta potilaalle (mm. potilasohjeessa näytettävä).

Ohje tulee muodostaa käyttötapauksen ”S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje” mukaisesti. Järjestelmän täytyy annostuksen kirjaamisen yhteydessä näyttää vastaava sanallinen esitysmuoto.

Uusi FHIR rajapinta toimii toistaiseksi vanhan yksilöintitietohaun rinnalla. Kuitenkin vain uudella FHIR rajapinnalla saa rakenteisesti annostuksen tiedot, vanhalla yksilöintitietojen haulla palautuu vain tekstimuotoinen annostusohje. FHIR-haun rajapinta on kuvattu tarkemmin Yksilöintitietojen  palautuksen tietosisällössä (simplifier.net). Tulevaisuudessa Kanta-lääkityslistan palautus sekä muut uudet haut tulevat toimimaan FHIR rajapintojen kautta.

Annosjakson pituus ei ole toistaiseksi toistuva tieto, joten annosjakson pituus ei voi vaihdella.

Rakenteisessa annostuksessa kaikilla annoksilla tulee olla sama annosyksikkö riippumatta siitä mitä muita tietoja annostukselle on annettu. Tähän liittyvät vaatimukset ovat listattu alla.

Tutustu määrittelyyn S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje: Vaatimus S1.26

Tällä hetkellä rakenteinen annostus tukee vain suomen kieltä. Tuki ruotsin kielelle on tarkoitus ottaa käyttöön, kun Kanta-lääkityslista menee tuotantoon.

Vieraskielinen ohje on mahdollista saada ainoastaan, jos annostus kirjataan vapaamuotoisena.

Tietoa ei valitettavasti ole saatavissa mistään Kelan tuottamista rekistereistä eikä listaa hyväksyttävistä arvoista ole. Järjestelmän täytyy toimia niin, että lääkemääräyksillä voi tulla  mitä vain UCUM:n mukaisia arvoja. Järjestelmätoimittaja voi itse päättää, mitä arvoja tarjoaa järjestelmässään käyttäjälle valittavaksi. UCUM:n mukaisia arvoja löytyy monesta eri lähteestä, esimerkiksi HL7 FHIR UCUM koodit (hl7.org).

Käyttöohjeen lisätieto kuuluu rakenteiseen annostukseen, joten se lasketaan mukaan 300 merkkiin. Käyttöliittymällä tulee varmistaa, että käyttäjän ei ole mahdollista antaa yhteensä 300 merkkiä pidempää annostusohjetta. Eli esim. jos muu osa annostusohjeesta on 200 merkkiä, jää tällöin vain 100 merkkiä käyttöohjeen lisätiedolle.

Lääkkeen määrääjä voi antaa annosyksikön potilaalle ymmärrettävässä muodossa eli koodiston ”Sähköinen lääkemääräys - Annosyksikkö” -mukaisena tietona, vaikka Lääketietokannasta ei olisi valmisteelle määriteltyä annosyksikköä. Lääkkeen määrääjällä on oltava mahdollisuus valita annosyksikkö ko. koodistosta.

Tutustu määrittelyyn S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje: Vaatimus S1.25

Tästä ei tule fysikaalista annosta. Reseptin annosyksikkö -tiedoksi ilmoitetaan se annosyksikkö, jonka lääkkeen määrääjä on valinnut vaikka se poikkeaisi Lääketietokannasta saadusta annosyksiköstä.

Tässä tapauksessa kyseessä on fysikaalinen annostus eli valittu annosyksikkö asetetaan fysikaalisen annostuksen yksikkö -kenttään.

Lääkkeen määrääjän täytyy voida kirjoittaa annos fysikaalisena suureena siitä huolimatta että hän määrää valmisteen, jolle on Lääketietokannassa määritelty annosyksikön arvo. Lääketietokantaan on tuotu annosyksikkö-koodiston mäppäykset ainoastaan helpottamaan lääkkeen määrääjän valintaa, mutta ne eivät ole pakottavia valintoja.

Lääkkeen tauko -tieto ei ole riippuvainen annostelukauden alku-, loppu- tai kestoajasta. Ne ovat erillisiä tietoja, jotka eivät ole pakollisia.

Tutustu määrittelyyn S1 Kirjaa ja muodosta rakenteinen annostusohje: s. 17-18, kohta KS60-62.

Sidan har uppdaterats 19.1.2023