Testmaterial

Testmaterial

Kanta-tjänsterna kan leverera en rimlig mängd testmaterial till organisationer som utför testningar i kundtesttjänsten. På den här sidan berättas mer om det testmaterial som Kanta-tjänsterna erbjuder och hur man kan beställa det.

Testpersonbeteckningar

Kanta-tjänsterna levererar testpersonbeteckningar för användning i kundtesttjänsten. Testpersonbeteckningar kan levereras av olika slag. Från Kanta-tjänsterna kan man efter behov be om testpatienter av olika ålder (myndiga och omyndiga) och olika kön. Dessutom går det att skapa familjerelationer för testpatienterna samt namn som liknar verkliga namn och visas i MittKanta.

När man testar FPA:s intyg och utlåtanden samt förmedling av dem ska man be om en testpersonbeteckning som genererats för det här ändamålet. Förmedling av intyg kan endast testas med testpersonbeteckningar som särskilt genererats för den här funktionen.

Testpersonbeteckningar som givits för egen testning kan korsanvändas vid testning av olika Kanta-tjänster – med samma testpersonbeteckning kan man alltså testa exempelvis Receptet och Klientdataarkivet för socialvården. De testpersonbeteckningar som givits för samtestning får däremot endast användas för att utföra testfall vid samtestning.

Testpersonbeteckningar kan begäras via yhteistestaus@kanta.fi. Ange i meddelandet också eventuella närmare önskemål angående testpersonbeteckningen.

Anvisning om generering av tillfällig identifikationskod finns på sidan Testetikett.

Testrecept för Recepttjänsten

Vid behov kan Kanta-tjänsterna på beställning leverera en rimlig mängd testmaterial med testlaboratoriets informationssystem.

Patientdatasystem som ansluter sig till samtestning och som redan klarat samtestningen har dessutom tillgång till testrecept som gjorts upp av systemleverantörerna. De här testrecepten görs upp på nytt efter behov. Leverantörerna av patientdatasystem som godkänts vid samtestningen ansvarar själva för att testa hur testrecept som gjorts upp av representanter för andra patientdatasystem visas i det egna informationssystemet.

Mer information om testrecept kan vid behov begäras via yhteistestaus@kanta.fi.

Bilddiagnostiskt testmaterial för leverantörer av PACS-system

För att leverantörer av PACS-system självständigt ska kunna testa Arkivet över bildmaterial och främja sin produktutveckling, stöder Kanta-tjänsterna de bilddiagnostiska informationssystemen genom att ta fram material för egen testning av Arkivet över bildmaterial. Bilddiagnostikhandlingen ska vara producerad i strukturerad form. Det finns tre strukturerade bilddiagnostiska anteckningar:

 • undersökningsremiss
 • undersökningsanteckningar (innefattar Study Instance UID) samt
 • utlåtande.

Kanta-tjänsterna skapar på begäran en undersökningsanteckning i Patientdataarkivet enligt specifikationerna för år 2016 för leverantören av det bilddiagnostiska informationssystemet.

Med hjälp av det testmaterial som Kanta-tjänsterna erbjuder är det inte möjligt att verifiera informationens integritet, utan syftet är att möjliggöra egen testning av gränssnittet utan kundorganisation. Det erbjudna materialet kan inte användas vid samtestningen av PACS-systemet och inte heller vid rapporteringen om beredskap för samtestning. Särskilda anvisningar ges om hur man förbereder sig för samtestning.

Villkor för leverans av bilddiagnostiskt testmaterial

 • För varje leverantör skapas en egen testpatient i systemet
  • 1 st. servicehändelsehandling per leverantör skapas
  • Servicehändelsehandlingen är giltig i ett år.
 • 10 st. bilddiagnostikhandlingar per leverantör skapas
  • Bilddiagnostikhandlingen innehåller bara en undersökningsanteckning
  • Undersökningsanteckningen görs alltid enligt specifikationerna för år 2016
  • I vårdhandlingen används alltid samma undersökningskod som Kanta-tjänsterna skapar (leverantören kan använda vilken undersökningskod han vill, och därför stämmer uppgifterna inte nödvändigtvis överens).
 • Registeransvarig för handlingarna är FPA:s testregisteransvariga.
 • Kanta-tjänsterna skapar en identifikationskod (Study Instance UID) för bildundersökningar i vårdhandlingarna. Det är obligatoriskt att använda den här Study Instance UID-koden. Alternativt kan leverantören meddela Kanta-tjänsterna vilken Study Instance UID han vill ska användas i materialet.
 • Leverantören måste kunna utföra systemtestningen självständigt; i tjänsten ingår inte stöd till enskilda leverantörer.

Mer information om bilddiagnostiskt testmaterial kan vid behov begäras via kantakehitys@kanta.fi.

Sidan har uppdaterats 5.9.2023