FPA:s webbtjänsters tillgänglighet

FPA:s webbtjänsters tillgänglighet

Vår strävan är att våra webbtjänster ska vara tillgängliga. Med tillgänglighet avses att vem som helst kan använda tjänsterna enkelt och på lika villkor oavsett funktionsnedsättningar.

I tillgänglighetsutlåtandena berättar vi hur tillgängliga våra webbtjänster är, vilka brister de har i tillgängligheten och hur du kan anmäla bristande tillgänglighet.

Sidan har uppdaterats 3.5.2023