Tillgänglighetsutlåtande för applikationsleverantörer över uppgifter om välbefinnande som lagras i Kanta-tjänsterna

Tillgänglighetsutlåtande för applikationsleverantörer över uppgifter om välbefinnande som lagras i Kanta-tjänsterna

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller de sandboxmiljöer i Datalagret för egna uppgifter som riktar sig till applikationsleverantörer. Utlåtandet har uppdaterats den 13 februari 2024.

Anvisningar på engelska och länkar till användningen av sandlådemiljöerna finns på kanta.fi i avdelningen Systemutvecklare.

Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts på FPA.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Tillgänglighetskraven gäller inte vissa innehåll

I gränssnittet som är avsett för behandling av resurser finns länkar till externa webbplatser vars tillgänglighet inte har bedömts på FPA. De här innehållen omfattas inte av tillgänglighetslagstiftningen.

Material som producerats av andra aktörer

Vi ansvarar inte för hur innehåll som producerats av andra aktörer fungerar på vår webbplats. Som exempel kan nämnas uppgifter som applikationsleverantörerna sparat i sandlådemiljön.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 

Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

  • Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
  • Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
  • Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
  • Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.2.2024