Uppdateringar av produktionsmiljön

Uppdateringar av produktionsmiljön

Beskrivningar av gjorda ändringar i Kanta-tjänsternas produktionsmiljö för elektroniska recept. Beskrivningarna innehåller ändringar och korrigeringar som hänför sig till expedieringshelheten.

Sidans innehåll finns endast på finska.

Sidan har uppdaterats 9.11.2023