Utvecklingen av informationsinnehåll

Utvecklingen av informationsinnehåll

Gränssnitts- och datainnehållsspecifikationerna för Mina Kanta-sidors personliga hälsokonto publiceras på engelska.

Sidan har uppdaterats 12.07.2018