Utvecklande av nationellt datainnehåll

Utvecklande av nationellt datainnehåll

Datalagret för egna uppgifter är ett på FHIR-standarden baserat, nationellt och tillförlitligt datalager för medborgarens egna hälso- och välfärdsdata. Förslag till datainnehåll bedöms ur bland annat hälsans och välfärdens samt FHIR-standardens synvinkel. Därtill bedöms eventuella ändringar i plattformen samt interoperabiliteten med övrigt nationellt datainnehåll.

Om du är osäker på om ditt datainnehåll är välbefinnande- eller patientinformation, kan du lämna in en preliminär plan för ditt datainnehåll (utan exakta uppgifter) när du anmäler dig. På basis av den preliminära planen kan man bedöma genom vilken process datainnehållet ska föras vidare.

Steg 1 - Förslag till nytt datainnehåll

Du kan föreslå nytt datainnehåll eller en utvidgning av befintligt datainnehåll varje månad med blanketten för förslag till datainnehåll i enlighet med de på förhand fastställda datumen. Blanketten fungerar samtidigt som en checklista under processens gång. Läs mer om blanketten (på finska).

Efter att blanketten har lämnats in deltar du i en presentation och demonstration som ordnas på mötet för stödprojektet HL7 OTV. Du kan själv välja vad du under demonstrationen vill berätta om din applikation utöver datainnehållet. På anmälningsblanketten och under demonstrationen är det bra att ta upp om du har anlitat yrkespersoner inom social- och hälsovården vid planeringen av datainnehållet. FHIR-profilen publiceras efter demonstrationen i Simplifier för Kanta-tjänsterna. Dessutom beskrivs det föreslagna datainnehållet i Zulip-forumet.

Om ditt förslag innehåller en ny profil, CodeSystem, ValueSet, Questionnaire m.m. (eller ändringar i befintliga sådana) är det bra om du, för att påskynda processen, själv producerar FHIR-profilerna och skickar dem till FPA som bilaga till ett e-postmeddelande. Läs mer i profileringsanvisningen om hurdana profiler man ska producera för Informationsresursen för egna uppgifter (pdf, på engelska). Profiler kan till exempel produceras med det officiella FHIR-verktyget Forge. Notera att kommersiell användning kräver en avgiftsbelagd licens. Mer information om Forge och licenser finns på Simplifiers webbplats. Om det inte är möjligt för dig att producera profilen själv kan du ge den information som behövs för profileringen på blanketten och FPA producerar profilen.

Steg 2 - Behandling av datainnehåll i samarbete

Efter demonstrationen behandlar FPA och THL de presenterade datainnehållen preliminärt och kontaktar dig för att få ytterligare information och för att komma överens om de följande åtgärderna. Vid behov får du stöd av FPA och THL för utvecklingen och kompletteringen av datainnehållet. Genomloppstiden för processen varierar beroende på hur komplext datainnehållet är. Ett enkelt datainnehåll kan bearbetas i enlighet med processen på cirka 1,5 till 2 månader.

Nya datainnehåll presenteras och bedöms i THL:s kodtjänstgrupp i enlighet med en separat process. FPA och THL stöder beredningen av datainnehållet inför mötet, varefter du presenterar datainnehållet för gruppen. Kodtjänstgruppen sammanträder varannan vecka och man ska anmäla sig till behandlingen två veckor före det behandlingsmöte man önskar delta i. Syftet med behandlingen är att säkerställa en nationellt enhetlig datastruktur som utnyttjas av klient- och patientdatasystemen inom social- och hälsovården. Läs mer om de nationella datadefinitionerna och om kodtjänstgruppen.

Steg 3 – Finslipning av datainnehåll

När datainnehållet har godkänts i kodtjänstgruppen kan du finslipa det. Vid behov får du stöd av FPA och THL. Du presenterar det färdiga datainnehållet en gång till vid stödprojektets möte. Efter att datainnehållet har finslipats fyller du i blanketten om kriterier för godkännande av välbefinnandeapplikationer och anmäler dig till samtestning. Efter samtestningen ska ansökan införas i certifieringsprocessen.

Gör så här:

Infografik: Förslag till nytt datainnehåll.

Tidsplan för våren 2024

Datainnehållsblanketterna ska lämnas in ungefär en vecka före följande demonstrationsmöte. Anmäl ditt datainnehåll enligt följande datum:

  • Sändning av blanketten senast fredag 16.2.2024 och demonstrationsdag tisdag 27.2.2024
  • Sändning av blanketten senast onsdag 22.4.2024 och demonstrationsdag tisdag 30.4.2024

Läs mer

Sidan har uppdaterats 2.2.2024