Slopade specifikationer

Slopade specifikationer

På den här sidan sammanställs föråldrade dokument som gäller Patientdataarkivet. Det kommer inte några nya versioner av de här dokumenten och de uppdateras alltså inte. Sidan finns endast på finska.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Sidan har uppdaterats 9.1.2024