Handlingar som ska upprätthållas

Handlingar som ska upprätthållas

På den här sidan finns funktionella specifikationer samt informationsinnehålls- och gränssnittsspecifikationer med vilka patientdatasystem och separata system arkiverar handlingar som ska upprätthållas i Patientdataarkivet med CDA R2 handlingsstrukturer. Sidan finns endast på finska.

Handlingar som ska upprätthållas kan indelas i två kategorier:

  • handlingar som gäller hanteringen av utlämnande av patientuppgifter samt patientens viljeyttringar och som finns i FPA:s register
  • handlingar inom centrala hälsouppgifter som ska upprätthållas och som finns i hälso- och sjukvårdsorganisationernas register.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Sidan har uppdaterats 11.9.2023