Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteisliittymämalli

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston yhteisliittymämalli

Yhteisliittymismalli helpottaa sosiaalihuollon pienten, yksityisten palvelunantajien sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoa.

 Yhteisliittymisessä 

  • yksi palvelunantaja (ns. pääliittyjä) tekee Kanta-palvelujen kanssa sitoumuksen Kanta-palvelujen asiakkuudesta ja
  • pääliittyjän kanssa liittyvät palvelunantajat (ns. vuokralaiset) tekevät pääliittyjän kanssa sopimuksen Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä.

Toiminnallinen muutos ja keskeiset tulokset

Nykytilassa yksityisten sosiaalihuollon palvelunantajien pitää liittyä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin itsenäisesti, mikä usein vaikeuttaa pienten palvelunantajien liittymistä. Tavoitetilassa pienet, yksityiset palvelunantajat voivat liittyä sosiaalihuollon Kanta-palveluihin yhteisliittymisen kautta ja jakaa esimerkiksi tietojärjestelmäkehityksen kustannuksia keskenään.

Yhteisliittymismallin kehittämiseen liittyvät myös asiointivaltuutuksen suunnittelu ja toteuttaminen. Käynnissä on selvitys Suomi.fi valtuutus -palvelun hyödyntämisestä Arkistonhoitajan käyttöliittymässä. Yhteisliittymismallin käyttäjien hallinnointi Suomi.fi-asiointivaltuuksien kautta voisi toimia pilottina, minkä jälkeen Suomi.fin asiointivaltuudet voitaisiin ottaa käyttöön kaikkien uusien Kantaan liittyvien organisaatioiden kanssa.

Vaihtoehtona on, että yhteisliittymismallin vuokralaiset hallinnoidaan Arkistonhoitajan käyttöliittymässä tallentamalla pääliittyjän tiedot arkistoon. Tällöin pääliittyjän arkistonhoitaja tunnistautuu nykyisen korttikirjautumisen avulla.

Hyödyt

Yhteisliittymismallissa yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat voivat liittyä Kanta-palvelujen käyttäjäksi pääliittyjän kautta. Pääliittyjä vastaa mukanaliittyjän velvoitteista.

Yhteisliittymismalli joustavoittaa pienten palvelunantajien liittymisen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin. Yheisliittymismallissa mukanaliitynyt palvelunantaja voi käyttää Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa omassa tuotannossa syntyvien asiakastietojen käsittelyyn tai tuottaa sosiaalihuollon palveluja palvelunjärjestäjän lukuun rekisterinkäyttöoikeudella.  Sosiaalihuollossa tällaisia ovat esim. sosiaalihuollon palveluita tuottavat yksityiset konsernit.

Kansalaiselle yhteisliittymismalli ei näy, mutta mitä enemmän myös pieniä palvelunantajia liittyy sosiaalihuollon Kanta-palveluihin, sitä kattavammin asiakastietoja tallennetaan Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Yhteisliittymismalli tuottaisi sote-ammattilaisille myös kustannussäästöjä esim. tietojärjestelmäkehityksen osalta.

Valmistaudutaan myös asiakastietolain yksityisten toimijoiden liittymisvelvoitteeseen.

Pienten palvelunantajien liittyminen asiakastiedon arkistoon myös parantaa asiakastiedon kattavuutta toisiokäytössä.

Mitä muutos vaatii asiakkaan näkökulmasta

Pääliittyjien ja pääliittyjän kanssa liittyvien palvelunantajien on tehtävä keskinäinen sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä.

Asiointivaltuutus Suomi.fi:ssä, jos hyödynnetään Suomi.fi:n valtuutus-palvelua arkistonhoitajan tehtävien valtuuttamiseen (pääliittyjän mukana liittyjä valtuuttaa pääliittyjän hoitamaan arkistonhoitajan tehtävää).

Sidan har uppdaterats 20.4.2021