Omakannan käytön ohjaaminen

Omakannan käytön ohjaaminen

Potilas tarvitsee ohjausta miten ja milloin hänen tietonsa näkyvät Omakannassa. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan vähentää yhteydenottoja terveydenhuoltoon.

Tietojen näkyminen Omakannassa potilaalle itselleen tai alaikäisen huoltajalle on osa terveydenhuollon antamaa palvelua. Parhaimmillaan terveydenhuollossa kirjattujen tietojen näkyminen Omakannassa, sitouttaa potilasta omaan hoitoonsa sekä antaa mahdollisuuden palvella potilasta uudella tavalla ja vähentää terveydenhuollon työtä.

Potilas tarvitsee kuitenkin ohjausta miten ja milloin hänen tietonsa ovat Omakannasta nähtävissä. Hyvällä potilaan ohjauksella voidaan myös vähentää yhteydenottoja terveydenhuoltoon. Jotta terveydenhuollossa työskentelevät onnistuvat potilaan ohjauksessa, on heidän tunnettava kansalliset sekä oman organisaationsa käytännöt potilastietojen tallentamisesta Potilastiedon arkistoon sekä reseptien käsittelyssä. 

Organisaation oman ohjeistuksen kirjoittamisessa sekä henkilökunnan perehdyttämisessä voi hyödyntää seuraavia materiaaleja.

THL:n koulutusmateriaalit (thl.fi)

  • Omakanta ja Potilastiedon arkisto 
  • Omakanta huoneentaulu
  • Omakanta ja suun terveydenhuolto
  • Omakanta ja Resepti 
  • Omakanta - alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi 
  • Ohje: Laboratoriotutkimusten näyttäminen Omakannassa  

Lue lisää

Last updated 21.03.2019