Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt ja ohjeet

Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt ja ohjeet

Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt ja ohjeet koostuvat teknisistä tietosisältö- ja rajapintamäärittelyistä sekä teknisistä ohjeista, joilla tietojärjestelmät arkistoivat ja hakevat Kuva-aineistojen tietovarannon tietoja. Osa dokumentaatiosta on saatavilla vain englanniksi.

Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt 

Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt liitteineen kuvaavat toteutettavat rajapinnat ja aineistomuodot sekä toteutusperiaatteet muun muassa luovutusten- ja pääsynhallintaan.

Kuva-aineistojen tietovarannon tekninen määrittely -dokumentti on julkaistu myös englanniksi.

Taulukko: Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset määrittelyt
Määrittely Kuvaus

Kuva-aineistojen tietovarannon tekninen määrittely

Liite1 DICOM-validoinnin virhekoodit

Liite2 XUA-allekirjoituksen määritys

Liite3 XDS-esimerkkisanomat

Liite4 XDS-rajapinnan virhekoodit

Liite5 HL7 ADT-sanomien määritys

Kuva-aineistojen tietovarannon tekninen määrittely -dokumentti kuvaa Kuva-aineistojen tietovarannon toiminnallisuuden ja sen liittymisen muihin kansallisiin terveydenhuollon järjestelmien ratkaisuihin ja määrittelyihin.
Technical specification of the Imaging Data Repository The Technical specification document describes the functionality of the Imaging Data Repository and its connections to other solutions and specifications in the national healthcare systems.​

Tekniset ohjeet ja tietosisältömäärittelyt

Tekniset ohjeet ja tietosisältömäärittelyt täydentävät teknistä määrittelyä. 

Taulukko: Kuva-aineistojen tietovarannon tekniset ohjeet ja tietosisältömäärittelyt
Määrittely Kuvaus
Kuva-aineistojen tietovarannon metatietomalli Kuva-aineistojen tietovarannon metatietomalli kuvaa Kuva-aineistojen tietovarannonkuvailutietojen muodostamisen.
Affinity Domain -opas Affinity Domain -opas kuvaa Kuva-aineistojen tietovarannonarkkitehtuurin mukaisen Affinity Domainin perusteet.
DICOM Conformance Statement (dcm4chee-arc-cs.readthedocs.io) DICOM-arkiston toimittajan DICOM Conformance Statement. (saatavilla vain englanniksi)
Tekniset liittymismallit Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin -dokumentissa kuvataan ratkaisuja ja vaihtoehtoja Kanta-palveluihin liittymiseen teknisestä näkökulmasta.
Kanta-palvelut tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset Tieto- ja sanomaliikenteen tietoturvavaatimukset kuvaa keskeisimmät Kanta-palveluissa käytössä olevat tietoturvaan liittyvät vaatimukset ja suositukset kommunikoitaessa Kanta-palveluihin.
Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat Kanta-palvelut kevyet kyselyrajapinnat -dokumentissa kuvataan palvelupyynnöt, jotka liittyvät erillisjärjestelmistä käsin tapahtuvaan luovutuksenhallintaan sekä erillisjärjestelmän tuottamien tietojen kytkemiseen palvelutapahtumiin.
IHE Wiki (wiki.ihe.net)

This Wiki is for collaborative creation of IHE materials and ongoing activities. (saatavilla vain englanniksi)

DICOM nema.org (dicomstandard.org) DICOM® — Digital Imaging and Communications in Medicine — is the international standard for medical images and related information. It defines the formats for medical images that can be exchanged with the data and quality necessary for clinical use. (saatavilla vain englanniksi)

DICOM standardi (dicomstandard.org)

Current Edition of the DICOM Standard (saatavilla vain englanniksi)

IHE Technical Frameworks 

IHE Technical Frameworks määrittelee standardien mukaiset toteutukset järjestelmäintegraatioille ja lääketieteellisten tietojen jakamiselle. IHE Technical Frameworks on suunnattu terveydenhuollon kuvantamis- ja tietojärjestelmien käyttäjille, kehittäjille ja toteuttajille ja se on IHE:n teknisten komiteoiden ylläpitämä. IHE dokumentaatio on saatavilla vain englanniksi.

Taulukko: IHE Technical Frameworks
Määrittely Kuvaus
IT Infrastructure Technical Framework (ihe.net)
 • Revision 14.0 (2017):
  • Volume 2a (ITI TF-2a): Transactions
  • Volume 2b (ITI TF-2b): Transactions (continued)
  • Volume 2x (ITI TF-2x): Appendices
  • Volume 3 (ITI TF-3): Cross-Transaction Specifications and Content Specifications

The Technical Frameworks provide a set of proven, standards-based solutions to address common interoperability issues.

IT Infrastructure Technical Framework/Supplements for Trial Implementation (ihe.net) XDS Metadata Update (tarkoitettu vain Kuva-aineistojen tietovarannon ylläpitäjille)
Radiology Technical Framework (ihe.net)
 • Revision 16.0 (2017):
  • Volume 1 (RAD TF-1): Integration Profiles
  • Volume 2 (RAD TF-2): Transactions
  • Volume 3 (RAD TF-3): Transaction (continued)
IHE Radiology provides standards based solutions to the issues of interoperability and information sharing that impact the quality of care in medical imaging.
Last updated 13.6.2024