Metatietomalli

Metatietomalli

Metatietomalli -dokumentissa kuvataan DocumentEntry- ja Submission set- metatiedot XDS-rekisterissä sekä näiden tietojen muodostuminen. Lisäksi kuvataan ITI-18 hakuparametreja.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: Metatietomalli -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

2.9

17.2.2019

Voimassa Metatietomalli (xlsx) Kela
Sivua päivitetty 02.03.2021