Tekninen määrittely Liite 5 HL7 ADT-sanomien määritys

Tekninen määrittely Liite 5 HL7 ADT-sanomien määritys

Kuva-aineistojen arkiston tekninen määrittely -dokumentin liitedokumentti HL7 ADT-sanomien määritys.

Alla olevasta taulukosta löytyy dokumentin eri versiot.

Taulukko: HL7 ADT-sanomien määritys -dokumentin eri versiot
Versio ja julkaisupäivä Status Dokumentti Vastuutahot

1.01

13.2.2018

Voimassa Tekninen määrittely Liite 5 HL7 ADT-sanomien määritys (pdf) Kela
Sivua päivitetty 02.03.2021