Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto edellyttää, että järjestäjä ja tuottaja ovat sopineet ostopalvelun järjestelyistä, kumpikin käyttää Potilastiedon arkistoa ja kummankin järjestelmässä on ostopalvelun valtuutuksen toiminnot.

Kun palveluita hankitaan ostopalveluna, ostopalvelussa tuotetut potilastiedot on liitettävä palvelun järjestäjän tai tilaajan rekisteriin. Kanta-palvelujen ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuutta käyttämällä potilastiedot saadaan arkistoitua suoraan järjestäjän rekisteriin Potilastiedon arkistossa. 

Edellytykset käyttöönotolle

Toiminnallisuuden käyttöönottamiseksi tehdään huolellisia valmisteluja ja yhteistyötä ostopalvelun järjestäjän, tuottajan, käytössä olevien tietojärjestelmien edustajien ja Kelan välillä.

Käyttöönoton edellytykset:

  • Ostopalvelun järjestäjällä ja tuottajalla on keskinäinen sopimus ostopalvelun tuottamisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä.
  • Järjestäjä ja tuottaja ovat kumpikin Potilastiedon arkiston käyttäjiä.
  • Järjestäjän potilastietojärjestelmän (tai erillisjärjestelmän, esim. palvelusetelijärjestelmä) tulee kyetä tuottamaan ostopalvelun valtuutus ja siihen liittyvät toiminnot. Tuottajan potilastietojärjestelmän tulee kyetä toteuttamaan esimerkiksi hakutoiminnot sekä potilastietojen tallennus järjestäjän rekisteriin.

Käyttöönottoprosessin aloitus

Käyttöönoton prosessi käynnistyy hieman eri tavoin riippuen siitä, ajoittuuko toiminnallisuuden käytön aloitus tälle vuodelle vai vasta vuodelle 2021.

Käytön aloitus vuonna 2020

Kun käyttöönottoprosessi halutaan käynnistää, ostopalvelun järjestäjän edustaja ottaa yhteyttä Kelaan osoitteeseen kanta@kanta.fi. Yhteydenoton perusteella sovitaan käyttöönottoprosessin aloituskokouksesta.

Kokoukseen osallistuvat vähintään ostopalvelun järjestäjä ja Kela, tarpeen mukaan myös järjestelmäntoimittajan ja tuottajan edustajat.

Tilaisuudessa käydään läpi käyttöönoton valmiuksien tilanne, toiminnallisuuden perusteet ja käyttöönotossa huomioitavat seikat (esim. tekniset liityntäpisteet). Lisäksi keskustellaan käyttöönoton aikataulusta.

Järjestäjä voi tarvittaessa lisäksi käynnistää järjestelmäntoimittajansa kanssa erillisen käyttöönottoprojektin, jotta tarvittavat seikat tulevat hoidetuiksi.

Käytön aloitus vuonna 2021

Käyttöönottojen tukimalli muuttuu Kanta-palveluissa vuoden 2021 alusta alkaen. Siirrymme käyttöönottojaksoihin ja keskitettyihin tukitilaisuuksiin, joita pidetään muutaman kerran vuodessa jaksojen aikataulujen mukaisesti.

Uuteen tukimalliin siirtyminen tarkoittaa ostopalvelun valtuutuksen käyttöönoton osalta sitä, että ne terveydenhuollon palvelunantajat, jotka ovat aloittamassa toiminnallisuuden käytön vuonna 2021, ilmoittautuvat käyttöönottojaksolle ja osallistuvat jakson keskitettyihin käyttöönoton tukitilaisuuksiin.

Tilaisuuksissa käydään läpi valmistelevia tehtäviä ja ostopalvelun valtuutuksen toimintamalleja samoin kuin nyt pidettävissä aloituspalavereissa.

Käyttöönottokoe 

Kun kaikki valmistelut ovat kunnossa ja osapuolet ovat valmiita aloittamaan toiminnallisuuden käytön, tehdään käyttöönottokoe. Kokeessa käydään läpi ennalta määritetty testitapaus, jonka avulla varmistetaan koko ostopalvelun valtuutus -prosessin tekninen toimivuus ja tuotantokäyttöön siirtyminen ongelmitta.

Tarve käyttöönottokokeelle arvioidaan tapauskohtaisesti. Koe tehdään aina, jos järjestäjä ottaa toiminnallisuuden käyttöön tietyllä järjestelmällä ensimmäisen kerran. Kokeen tekeminen on suositeltavaa, vaikka sitä ei edellytettäisikään.

Kokeeseen osallistuvat palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja, tarvittaessa järjestelmätoimittajiensa avustuksella. Molemmat tahot tekevät oman osuutensa kokeesta ja raportoivat erikseen Kelalle, kun koe on suoritettu. 

Suoritetun käyttöönottokokeen jälkeen organisaatiot voivat päättää tuotantokäytön aloittamisen tarkasta ajankohdasta.

Perehtymismateriaali

Lisätietoja

Sivua päivitetty 17.09.2020