Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto

Organisaatio voi hyödyntää vanhoja potilastietoja potilastyössä, kun sen käytössä on vanhojen potilastietojen arkisto.

Vanhojen potilastietojen arkistoinnin käyttöönotto edellyttää organisaatiolta Potilastiedon arkiston käyttöä.

Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelun käyttöönottoprojekti käynnistyy siten, että terveydenhuollon toimija

  • ottaa yhteyttä arkistointitarpeesta Kelaan, osoitteeseen kanta@kanta.fi
  • sopii oman projektin toimeenpanosta ja tehtävistä järjestelmätoimittajiensa kanssa.

Palvelu voidaan ottaa käyttöön terveydenhuollossa sen jälkeen, kun terveydenhuollon toimija on

  • liittynyt Potilastiedon arkistoon
  • toimittanut Kanta-palveluille Palvelukuvauksen hyväksyntä - sekä Tekniset tiedot -lomakkeen
  • suorittanut palvelun käyttöönottoon liittyvän omatoimisen testauksen
  • toimittanut määritysten mukaisen aineiston Kanta-palveluille
  • korjannut virheelliset asiakirjat ja toimittanut ne Kanta-palveluille.

Käyttöönotossa tarvittava materiaali

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 03.01.2020