Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid samtestningen för Datalagret för egna uppgifter.

logo

 • Applikation: Omapolku
 • Hälsobyns tjänst Omalaite är ur bruk tills vidare – uppgifter om välbefinnande överförs inte till Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor. Läs mer i meddelandet.
 • Beskrivning av applikationen: Omapolku är en elektronisk, personlig servicekanal på webbplatsen Terveyskylä.fi (på svenska Hälsobyn.fi). Tills vidare finns Omapolku endast på finska. De uppgifter om bland annat aktivitet och vikt som olika apparater för egenkontroll producerat och som visas på Omapolku kan medborgarna koppla även till Datalagret för egna uppgifter.
 • Uppgifter om välbefinnande: aktivitet per dag, steg per dag, vikt
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS. Paciusgatan 25, 00290 Helsingfors. Tfn 09 4711.
 • Kontakt och respons: Terveyskylä.fi Omapolku kontakter
 • Datum: 25.10.2018

logo

 • Applikation: DigitalWells
 • Beskrivning av applikationen: DigitalWells-applikationen gör det möjligt för yngre äldre som deltar i DigitalWells-programmet att lagra data i Datalagret för egna uppgifter och ta emot rapporter om sin fysiska aktivitet.
 • Uppgifter om välbefinnande: Träningsspårning och fysisk aktivitet
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Ab Oy IAMSR - Institute for Advanced Management Systems Research. Juhana Herttuan Puistokatu 21, 20100 Turku.
 • Kontakt och respons: digitalwells@digitalwells.fi
 • Datum: 16.3.2020

logo

 • Applikation: Nightscout Connect
 • Beskrivning av applikationen: Tjänsten Nightscout Connect erbjuder medborgarna möjlighet att använda Datalagret för egna uppgifter för att spara och dela information som producerats av utvecklargemenskapen Nightscouts applikationer med öppen källkod. Nightscout-applikationer används i synnerhet för att följa blodsockervärden på distans.
 • Uppgifter om välbefinnande: Blodglukos, insulindosering och uppskattat makronäringsämnesintag
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Sensotrend Oy. Tampellan esplanadi 19 A 55, 33180 Tampere.
 • Kontakt och respons: support@sensotrend.com
 • Datum: 16.9.2020 

logo

 • Applikation: Sensotrend Connect
 • Beskrivning av applikationen: Lagra och visa dina data för diabetesbehandling i Datalagret för egna uppgifter.
 • Uppgifter om välbefinnande: Blodglukos, insulindosering och uppskattat makronäringsämnesintag
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: Sensotrend Oy. Tampellan esplanadi 19 A 55, 33180 Tampere.
 • Kontakt och respons: support@sensotrend.com
 • Datum: 5.1.2021

omaolo logo

 • Applikation: Omaolo
 • Beskrivning av applikationen: Omaolo är en elektronisk tjänst för personer som är permanent bosatta i Finland och som har rätt till social- och hälsovårdsservice. Syftet med Omaolo är att bedöma invånarnas vårdbehov och behovets brådskandegrad enligt följande: bedömning av ett enstaka hälsoproblem eller flera symtom, bedömning av hälsa och välbefinnande, bedömning av sjukdom eller sjukdomsrisker samt hänvisning av invånaren till sådana tjänster inom vården som främjar hälsan och välbefinnandet. I Omaolo integreras andra medicintekniska produkter, varav den viktigaste är Kustannus Oy Duodecims helhet för stöd för beslutsfattande inklusive tillägg.
 • Uppgifter om välbefinnande: Egenvårdsplan
 • Applikationsleverantörens kontaktuppgifter: DigiFinland Oy. Toinen Linja 14, 00530 Helsinki.
 • Kontakt och respons: https://www.omaolo.fi/palaute
 • Datum: 22.3.2021
Sidan har uppdaterats 08.09.2021