Chatbot-upotus

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckning för Datalagret för egna uppgifter

Applikationsförteckningen innehåller välbefinnandeapplikationer som riktar sig till medborgarna och som godkänts vid samtestningen för Datalagret för egna uppgifter. För närvarande har inga applikationer anslutits till Datalagret för egna uppgifter. Därför går det inte att spara några nya uppgifter om välbefinnande.

I MittKanta ser du uppgifter som du sparat tidigare. Med separata välbefinnandeapplikationer har du till exempel kunnat spara aktivitetsuppgifter, resultat av blodsockermätningar och egenvårdsplaner i Kanta-tjänsterna. De gamla uppgifterna finns kvar i MittKanta trots att du inte kan spara några nya uppgifter. 

Sidan har uppdaterats 1.12.2023