Då någon annan sköter dina ärenden

Då någon annan sköter dina ärenden

Receptärenden

En annan person kan hämta ut dina mediciner från apoteket, då han eller hon har med sig ditt FPA-kort och/eller den patientanvisning som utfärdats för läkemedlen. Om personen hämtar ut en medicin med FPA-kortet ska han eller hon känna till uppgifterna om medicinen. För att kunna sköta andra ärenden som ansluter sig till receptet på apoteket ska personen ha patientens skriftliga samtycke.

Inom hälso- och sjukvården krävs alltid ett undertecknat samtycke.

Inom hälso- och sjukvården och på apoteket säkerställs identiteten hos den person som sköter en annan persons ärenden och att denna har rätt att sköta den andra personens ärenden.

Samtycken

Genom att underteckna sitt samtycke ger patienten den andra tillstånd att

 • be om en sammanställning av de läkemedel som patienten använder 
 • reda ut gällande medicinering
 • be om att recept makuleras, då patienten inte längre behöver medicinen
 • begära att recept förnyas.

Blanketter

 • Samtycke ges på en blankett. På grund av patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketter endast på apoteken, från hälso- och sjukvårdens verksamhetsenheter och på FPA:s 
 • Samtycke kan lämnas till apoteket antingen för skötandet av ett enda ärende eller för tre år.
 • Samtycke som lämnats till en hälso- och sjukvårdsenhet gäller alltid i tre år.

Vårdnadshavare eller intressebevakare

En laglig representant har samma rättigheter att sköta ärenden åt patienten som patienten själv. En representant kan även ge samtycken på patientens vägnar.

En laglig representant kan exempelvis vara ett minderårigt barns vårdnadshavare eller intressebevakare som har förordnats att sköta ärenden som gäller patientens hälsa. Mer om att sköta ärenden för minderåriga

En minderårig

Om vårdnadshavaren till ett barn är under 18 år, har han eller hon rätt att sköta ärenden på sitt barns vägnar både inom hälso- och sjukvården och på apoteket. I detta fall har den minderåriga samma rättigheter att sköta sitt minderåriga barns ärenden som en fullvuxen vårdnadshavare.

En minderårig kan fungera som ombud för en annan och t.ex. hämta ut läkemedel på en annan persons vägnar. Inga andra samtycken som rör medicineringen kan ges för den som är minderårig. 

Patientuppgifter

 • Patientens lagliga företrädare har rätt att ge sitt samtycke till att uppgifter lämnas ut, om patienten själv inte har förutsättningar att bedöma innebörden av samtycket.
 • Den lagliga företrädaren kan inte förbjuda utlämnande av uppgifter på sin huvudmans vägnar, om personen som inte själv kan besluta om sin vård inte har meddelat förbud att lämna ut uppgifter.
 • Den lagliga företrädaren kan inte återta ett samtycke som patienten tidigare gett.

Mina Kanta-sidor

Vårdnadshavaren till ett barn som är under 10 år får sköta ärenden på sitt barns vägnar på Mina Kanta-sidor. Vårdnadshavaren kan

 • se recept och hälsouppgifter som har sparats på Mina Kanta-sidor från och med 1.8.2016
 • förnya recept
 • kvittera att han eller hon fått information om Kanta-tjänsterna
 • ge samtycke.

Tills vidare kan en vårdnadshavare inte sköta ärenden för barn över 10 år eller för myndiga personer via Mina Kanta-sidor.

Först i ett senare skede kommer vårdnadshavare att kunna sköta ärenden för barn som är över 10 år. Orsaken har att göra med en minderårig patients rätt att besluta om sin vård och om huruvida uppgifter om hans hälsotillstånd och vård får ges till vårdnadshavaren.

En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan förstå innebörden av ett vårdbeslut har rätt att förbjuda att uppgifter ges till vårdnadshavaren.

Situationer där patientuppgifter för ett barn under 10 år inte ges till vårdnadshavarna är sällsynta och kan hanteras via de informationssystem som används inom hälso- och sjukvården. Däremot kan det för barn över 10 år oftare förekomma situationer där barnet kan förbjuda att uppgifter ges till vårdnadshavarna. För att förbudet ska kunna beaktas måste det dock först göras vissa förändringar både i Kanta-tjänsterna och i hälso- och sjukvårdens informationssystem.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.06.2019

Undersidor för delen Då någon annan sköter dina ärenden