Chatbot-upotus

Sköta ärenden för någon annan

Sköta ärenden för någon annan

Du kan sköta ärenden för en annan person i MittKanta, inom hälsovården och på apoteket. Du kan även ge en annan person fullmakt att sköta dina ärenden för dig.

Det finns olika sätt för att sköta ärenden för en annan person., Vilka ärenden du kan sköta och hur beror på i vilken roll du sköter ärenden.

Sköta receptärenden

Om någon annan hämtar ut dina läkemedel på apoteket måste han eller hon ha med patientanvisningen som åtföljde ditt recept, eller också ditt FPA-kort. En person som hämtar ut dina läkemedel med FPA-kort ska känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Du kan också ge personen som hämtar ut dina läkemedel en elektronisk fullmakt för apoteksärenden i e-tjänsten Suomi.fi. En person som sköter dina ärenden med fullmakt ska känna till din personbeteckning.

För att sköta andra ärenden gällande recept på apoteken krävs en elektronisk fullmakt för apoteksärenden Suomi.fi:s eller en skriftlig fullmakt. Blanketter för skriftlig fullmakt fås på apoteken, vid hälsovården och FPA:s serviceställen.

Med fullmakt kan en annan person sköta följande ärenden för dig på apoteket:

  • reda ut din gällande medicinering
  • begära en sammanställning av de läkemedel du använder
  • begära att ett recept makuleras, då du inte längre behöver läkemedlet
  • begära förnyelse av ditt recept.

Inom hälso- och sjukvården är det endast möjligt att sköta receptärenden för någon annan med en skriftlig fullmakt. Apoteken och hälso- och sjukvårdens enheter ger råd gällande användningen av fullmaktsblanketterna. Inom hälso- och sjukvården säkerställer man identiteten på den som sköter ärenden för en annan person och rätten att sköta ärendet för patienten.

 

Behöver du hjälp med att sköta ärenden?

Du kan ge skriftlig fullmakt exempelvis till en anställd inom hemvården eller vid servicehuset. Efter det kan personen sköta dina receptärenden.

Sköta ärenden för en minderårig

En vårdnadshavare eller annan person som har rätt att få information om barnets ärenden kan uträtta ärenden i MittKanta för alla sina minderåriga barn. Det finns skillnader för hur uppgifter från social- och hälsovården visas. Läs mer om att uträtta ärenden för en minderårig.

Sköta ärenden för en person som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det. Ärendena sköts då med stöd av en elektronisk fullmakt via Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). Läs mer om att sköta ärenden för någon annan.

Sidan har uppdaterats 31.12.2023

Undersidor för delen Sköta ärenden för någon annan