Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kanta-tjänsterna erbjuder stöd och rådgivning till både medborgare och hälsovårdspersonal.

Den tekniska supporten tar emot felanmälningar från hälsovårdspersonal vid störningar i Kanta-tjänsterna och informerar såväl medborgare som hälsovårdspersonal vid allvarliga störningar. 

Medborgare

Medborgare kan ställa frågor och ge respons på Kanta-tjänsterna per e-post eller med en kundresponsblankett.

Innan responsen skickas eller frågan ställs lönar det sig att se efter om samma fråga redan har besvarats. Här har vi sammanställt vanliga frågor.

Man kan också ringa FPA:s nummer för allmän rådgivning kring social- och hälsovårdsreformen.

  •  Telefon: 020 634 4588. Vi betjänar vardagar kl. 9–16
  • E-post: asiakaspalvelu@kanta.fi
  • Kundresponsblankett

Hälsovårdspersonal och systemleverantörer

Vi stöder hälsovårdspersonal och systemleverantörer i frågor som gäller Kanta-tjänsterna.

  •  Telefon: 020 634 7787. Vi betjänar vardagar kl. 7–17. Vi tar emot felanmälningar som gäller störningar i tjänsterna 24/7
  •  Tekniskt stöd: tekninentuki@kanta.fi
  •  Övriga kontakter: kanta@kanta.fi

Priset gäller även väntetid. Avgifterna debiteras enligt de priser som din telefonoperatör fastställt. Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Telefon: (09) 16 001 (växeln)
Postadress: PB 33, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@stm.fi
Webbplats: www.stm.fi 

Folkpensionsanstalten (FPA) 
Kanta-tjänsterna

Telefon: 020 634 11 (växeln)
Postadress: PB 450, 00056 Kela
Besöksadress: Nordenskiöldsgatan 12, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@kela.fi
Webbplats: www.fpa.fi och www.kanta.fi 
För samtal till FPA:s servicenummer debiteras

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)

Roll- och attributdatatjänster
Telefon: 0295 209 111 (växeln)
Postadress: PB 43, 00521 Helsingfors
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@valvira.fi
Webbplats: www.valvira.fi 

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Enheten för operativ styrning av informationsadministration
Telefon: 029 524 6000 (växeln)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@thl.fi
Webbplats: www.thl.fi 

Myndigheten för digtalisering och befolkningsdata

Certifikattjänster
Telefon: (09) 229 161
Postadress: PB 70, 00581 Helsingfors
Besöksadress: Tunnbindaregatan 1 C, 00580 Helsingfors
E-postadress: förnamn.efternamn@dvv.fi
Webbplats: dvv.fineid.fi/sv

Sidan har uppdaterats 08.04.2022

Undersidor för delen Kontaktinformation