Innehållspublicerare

Lägg till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nya certifikat som betrodda så snart som möjligt

Meddelande - Utvecklare Skrivet 19.5.2022 Alla meddelanden

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagit fram en ny certifikathierarki (G3) för social- och hälsovården, och den används nu i Kanta-tjänsterna. De nya certifikaten ska läggas till som betrodda certifikat i informationssystemet före den 24 maj så att användningen av Kanta-tjänsterna inte förhindras.

Vi byter till nya certifikat för Kanta-tjänsterna den 24 maj 2022 kl. 9–10. Om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas nya CA-certifikat på G3-nivå inte har lagts till som betrodda certifikat i informationssystemet till dess kan användningen av tjänsten förhindras.

Byte till nya certifikat

  • till Recepttjänsten
  • till Patientdataarkivet
  • till Arkivet över bildmaterial.

Ladda ned de nya rotcertifikaten och ange certifikatutfärdarna som betrodda

Vi ber alla som administrerar sådana informationssystem som använder Kanta-tjänsterna att kontrollera att de nya CA-certifikaten på G3-nivå har lagts till som betrodda certifikat i systemen. Den typ av CA-certifikat som används i Kanta-tjänsterna är servicecertifikaten 2021 RSA för social- och hälsovården.

Du kan ladda ned de nya rotcertifikaten och CA-certifikaten på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata:

När certifikaten förnyas gäller det att beakta att Kanta-tjänsterna tills vidare inte stöder ECC-certifikat. Testanvändningen av ECC-servicecertifikat och ECC-funktionskort inleds år 2023. Vi meddelar våra kunder när vi har en exaktare tidtabell för ibruktagandet.

Läs mer