Varmenteet ja varmennekortit

Varmenteet ja varmennekortit

Sosiaali- ja terveydenhuollon varmenteet mahdollistavat muun muassa alalla toimivien henkilöiden luotettavan tunnistamisen sekä asiakirjojen ja lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tuottaa ja myöntää toimikorttien varmenteet ja palveluvarmenteet, joita tarvitaan Kanta-palveluja käytettäessä.

Varmennekortit

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tai apteekissa työskentelevällä henkilöllä on käytössään toimikortti, jonka varmenteella hän tunnistautuu järjestelmiin ja allekirjoittaa asiakirjat sähköisesti. Kanta-palvelujen käyttö edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista.

Kanta-palveluihin liittymistä valmistelevan palvelunantajan tai apteekin on huolehdittava, että sen henkilöstöllä ja tarvittaessa muilla henkilöillä on käytössä tarvittavat varmennekortit.

Työntekijällä pitää olla joku seuraavista sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekorteista, jotta hän voi käyttää Kanta-palveluja:

  • ammattikortti
  • henkilöstökortti
  • toimijakortti.

Ammattikortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon tai apteekin ammattilaiselle, jolla on voimassa oleva ammattioikeus.

Henkilöstökortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation henkilöstön edustajalle, jolla ei ole ammattioikeutta. Tällaisia ovat esimerkiksi toimiston tai tietopalvelun henkilöstö.

Toimijakortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation ulkopuoliselle toimijalle, esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajan edustajalle.

Palveluvarmenteet

Palveluvarmenteet ovat ohjelmistovarmenteita, jotka DVV tuottaa Kanta-palveluja käyttäville sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille ja apteekeille.

Palveluvarmenteiden tilaamisesta ja niiden ajantasaisuudesta huolehtivat palvelunantajan tai apteekin tietoteknisistä ratkaisuista vastaavat tahot.

Kanta-palvelujen käyttöön tarvittavat palveluvarmenteet ovat

  • palvelinvarmenne
  • järjestelmäallekirjoitusvarmenne.

Palvelinvarmenteen avulla tunnistetaan palvelunantajan tai apteekin käyttämä tekninen liityntäpiste sekä muodostetaan suojattu yhteys liityntäpisteen ja Kanta-palvelujen välille.

Järjestelmäallekirjoitusvarmennetta tarvitaan niiden asiakirjojen sähköiseen allekirjoittamiseen, joita ei allekirjoiteta henkilökohtaisilla varmennekorteilla.

Sivua päivitetty 12.3.2024