Innehållspresentatör

Chattrobot ny rådgivare om Kanta-tjänsterna

Meddelande - Medborgare Skrivet 10.09.2019 Alla meddelanden

Nu är det möjligt att få råd dygnet runt av en chattrobot. Responsen från kunderna har en avgörande roll vid den fortsatta utvecklingen av chattroboten.

Den 10 september 2019 fick Kanta-tjänsternas kundservice ett nytillskott i den nya chattroboten Sobotti, som ger medborgarna ännu bättre möjligheter att få allmän rådgivning dygnet runt. Sobotti kompletterar de traditionella rådgivningskanalerna och ger medborgarna råd om de vanligaste frågorna som gäller Kanta-tjänsterna. Chattroboten fungerar behändigt på olika slags enheter. 

Kundresponsen har en viktig roll

Sobotti utvecklas kontinuerligt på basis av de dialoger den för. Därför är förhoppningen att kunderna ska komma med både förbättringsförslag och respons på de svar som Sobotti ger. Respons kan ges genast efter chattdialogen. Kundresponsen hjälper till att göra chattroboten ännu bättre.

Sobotti finns på sidan kontaktinformation på kanta.fi. Gå gärna in och testa! Under pilotskedet pratar Sobotti bara finska.