Innehållspresentatör

Södra Karelen pionjär: Det första pilotprojektet i samband med Klientdataarkivet för socialvården inleder funktionalitetstestningen

Meddelande Skrivet 03.02.2017 Alla meddelanden

Kundtestmiljön för Klientdataarkivet för socialvården har tagits i bruk. Funktionaliteterna testas först av Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote som ett led i deras pilotprojekt SosKanta.

Testningen omfattar arkivering och sökning av handlingar för den registeransvariges eget bruk. En uttömmande beskrivning och specifikationer finns på sidan Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården.

Kundtestmiljön kan användas av informationssystemleverantörer som utvecklar klientdatasystem samt av organisationer som ansluter sig till Klientdataarkivet för socialvården. I miljön kan man på egen hand testa genomförandet av Kanta-integrationen.

Anvisningar om anslutning till kundtestmiljön finns på sidan Testning.

FPA, Kanta-tjänster

kantakehitys@kanta.fi